Kandydaci

Na Wydziale Studiów Edukacyjnych prowadzone są zarówno studia 5-letnie, studia licencjackie (I stopnia) i magisterskie (II stopnia), oraz podyplomowe.

Studia 5-letnie

Najważniejszy jest dobry początek! Dołącz do nas i wybierz studia 5-letnie na Wydziale Studiów Edukacyjnych. Prowadzimy studia 5-letnie na kierunkach: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika specjalna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Jeżeli Twoim marzeniem jest praca z dziećmi w przedszkolu lub w edukacji wczesnoszkolnej (klasach 1-3) to kierunek Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna jest właśnie dla Ciebie. Zawód nauczyciela wymaga szczególnych predyspozycji osobowych, talentu pedagogicznego, bardzo starannego przygotowania merytorycznego i metodycznego. Przygotowanie to zapewnią Ci takie zajęcia jak wykłady, konwersatoria, laboratoria oraz praktyki w szkołach i przedszkolach, które będziesz mógł realizować na tym kierunku.

Pedagogika specjalna

5-letnie studia na kierunku Pedagogika specjalna obejmują trzy specjalności, są to: 1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, 2. Logopedia i 3. Terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu psychospołecznym. Przez pierwsze trzy semestry studenci wszystkich specjalności realizują ten sam program studiów, począwszy od 4 do 10 semestru zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem danej specjalności. Bogata oferta wykładów, ćwiczeń, warsztatów i praktyk jest podstawą dobrego przygotowania do przyszłego zawodu.

Studia I stopnia (licencjackie)

Najważniejszy jest dobry początek! Dołącz do nas i wybierz studia I stopnia (licencjackie) na Wydziale Studiów Edukacyjnych. Prowadzimy studia I stopnia (licencjackie) na kierunkach: Doradztwo zawodowe i personalne, Edukacja medialna i zajęcia komputerowe, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych, Resocjalizacja, Socjoterapia i promocja zdrowia

Doradztwo zawodowe i personalne

Na studiach dowiesz się, jak pomóc młodzieży w określeniu predyspozycji i preferencji zawodowych, w jaki sposób przeprowadzić proces rekrutacji pracowników w firmie czy też jak przygotować się do roli pracownika i pracodawcy. Odbędziesz praktyki w instytucjach i firmach pośrednictwa pracy i centrach doradztwa zawodowego.

Edukacja medialna i zajęcia komputerowe

Zapraszamy na studia, które nie tylko pokażą Ci, jak pracować z dziećmi i młodzieżą, ale również, w jaki sposób tworzyć komunikaty medialne (fotografie cyfrowe, strony internetowe, profile społecznościowe) i wykorzystać je w działalności pedagogicznej. Dowiesz się też, jak radzić sobie z cyberzagrożeniami i chronić przed nimi najmłodszych.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Studiując na specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza nauczysz się, jak twórczo i skutecznie,  poprzez działania opiekuńcze, wychowawcze, profilaktyczne i terapeutyczne, wspierać rozwój osób w różnym wieku  – od niemowląt po osoby starsze oraz pomagać tym, którzy przeżywają różnego rodzaju trudności i kryzysy. Ukończenie tej specjalności umożliwia pracę w m.in. w żłobkach, szkołach, domach dziecka, świetlicach i klubach, internatach, hospicjach.

Pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych

Jeśli masz głowę pełną pomysłów, chcesz promować różne ciekawe inicjatywy lub sam je organizować, rozpiera Cię energia i chęć do działania, uwielbiasz pracę z ludźmi i wiążesz z tym swoją karierę, to specjalność „Pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych" jest dla Ciebie!

Resocjalizacja

Studentom, którzy w przyszłości pragną pracować z osobami i grupami doświadczającymi trudności w funkcjonowaniu społecznym, zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub ze skazanymi, polecamy specjalność Resocjalizacja.

Socjoterapia i promocja zdrowia

Absolwent specjalności posiada wiedzę na temat socjoterapii, promocji zdrowia, profilaktyki i edukacji zdrowotnej. Zna formy i metody pomocy psychologiczno-pedagogicznej w pracy z dziećmi i młodzieżą, osobami dorosłymi.

Studia II stopnia (magisterskie)

Najważniejszy jest dobry początek! Dołącz do nas i wybierz studia II stopnia (magisterskie) na Wydziale Studiów Edukacyjnych. Dwa dyplomy w 5 lat? Studia magisterskie to szansa do zdobycia wykształcenia na innym kierunku. Wybierz nowy kierunek lub nową specjalność

Doradztwo zawodowe i personalne

Studentom pragnącym pracować w przyszłości z osobami dorosłymi, wspierać ich edukację, rozwój osobisty oraz karierę zawodową, polecamy specjalność Doradztwo zawodowe i personale.

Edukacja medialna i technologie informacyjne

Czy Facebook i YouTube to tylko miejsca rozrywki i komunikacji? Podczas studiów dowiesz się, jak wykorzystać media społecznościowe w edukacji, jak promować instytucje edukacyjne oraz jak planować zajęcia z wykorzystaniem technologii informacyjnych. Poznasz tajniki fotografii, Internetu i filmu, a takze zrozumiesz psychologiczne mechanizmy rządzące światem mediów.

Pedagogika opiekuńczo wychowawcza

Tę specjalność polecamy osobom, które pragną uzyskać kwalifikacje zawodowe do pracy w placówkach zajmujących się wychowaniem, opieką i innymi formami pomocy, w odniesieniu do osób w różnym wieku. W szczególny sposób przygotowuje ona do pracy z rodziną, zwłaszcza taką, która zmaga się z różnymi trudnościami.

Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna

Studia umożliwiają nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie szeroko rozumianej pomocy psychopedagogicznej, poradnictwa i coachingu. Umożliwiają pracę m.in. w domach dziecka, świetlicach socjoterapeutycznych czy poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Profilaktyka i interwencja kryzysowa

Studia mają za zadanie wyposażenie studentów w kompetencje i umiejętności niezbędne do przeciwdziałania i zapobiegania problemom jednostek na różnych etapach rozwojowych oraz grup społecznych, a także ich negatywnym konsekwencjom prowadzącym do kryzysów, patologii, marginalizacji i wykluczenia społecznego oraz kompetencje  do reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Projektowanie edukacyjne

Studia przygotowują przyszłych pedagogów do bycia liderem oraz architektem zmian edukacyjnych. Jeżeli pragniesz zajmować się szeroko rozumianym projektowaniem edukacyjnym (dot. programów oraz materiałów uczenia się – nauczania; przestrzeni społecznej, fizycznej i wirtualnej; zmian w instytucjach / organizacjach edukacyjnych), ta specjalność jest właśnie dla Ciebie.