Pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych

Pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych

Tryby studiowania: stacjonarny i niestacjonarny.
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów).

Zakład Pedagogiki Społecznej
Kierownik: prof. UAM dr hab. Katarzyna Segiet

Opis

Jeśli masz głowę pełną pomysłów, chcesz promować różne ciekawe inicjatywy lub sam je organizować, rozpiera Cię energia i chęć do działania, uwielbiasz pracę z ludźmi i wiążesz z tym swoją karierę, to specjalność „Pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych" jest dla Ciebie! Jej studiowanie stwarza możliwość nabycia profesjonalnej wiedzy i wielu umiejętności pracy na różnych poziomach: z jednostkami, z grupami i ze społecznościami lokalnymi. Absolwenci tej specjalności to działacze, którzy potrafią kreować i moderować zmiany, a także inspirować, motywować, angażować i wspierać. To właśnie Ty staniesz się inspiracją dla innych, osobą, dzięki której mogą zmienić swoje podejście do życia.

Program studiów dla studiów stacjonarnych
Program studiów dla studiów niestacjonarnych

Wybrane przedmioty:

 • Aktywizacja dzieci i młodzieży w środowisku
 • Aktywizacja osób dorosłych w środowisku
 • Organizacje pozarządowe i wolontariat
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w środowisku lokalnym
 • Wydarzenia i kampanie społeczne – warsztat
 • Warsztat inicjatyw twórczych.

Praktyki

Praktyki student realizuje w jednej z poniższych placówek:

 • domy kultury (miejskie, gminne, dzielnicowe)
 • świetlice środowiskowe
 • ogniska wychowawcze
 • placówki opiekuńczo – wychowawcze (socjalizacyjne, interwencyjne i typu rodzinnego)
 • instytucje pomocy społecznej
 • środowiskowe domy samopomocy
 • domy młodzieży
 • kluby seniora
 • świetlice w szpitalach na oddziałach dziecięcych lub w szpitalach dziecięcych;
 • ośrodki kuratorskie
 • kolonie, półkolonie, obozy
 • organizacje pozarządowe działające na rzecz szeroko pojętej aktywizacji jednostek, grup społeczności lokalnych
 • placówki administracji publicznej i samorządy lokalne.

Kariera

Potencjalne miejsca pracy:

 • domy kultury (miejskie, gminne, dzielnicowe)
 • placówki opiekuńczo–wychowawcze (socjalizacyjne, interwencyjne i typu rodzinnego)
 • instytucje pomocy społecznej
 • kluby seniora
 • świetlice w szpitalach na oddziałach dziecięcych lub w szpitalach dziecięcych;
 • ośrodki kuratorskie
 • organizacje pozarządowe działające na rzecz szeroko pojętej aktywizacji jednostek, grup i społeczności lokalnych
 • placówki administracji publicznej i samorządy lokalne.

Nasze pasje

Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Społecznych "Liczy się człowiek"
Koło zrzesza studentów, którzy chcą rozwijać się naukowo, a przede wszystkim zdobywać cenne doświadczenie poprzez podejmowanie działań praktycznych i pomoc drugiemu człowiekowi.

Facebook

Rekrutacja

Studia pierwszego stopnia stacjonarne (dzienne)