Granty i wymiany międzynarodowe

Informacje o możliwościach pozyskiwania grantów na badania
oraz wymianach międzynarodowych dla pracowników i doktorantów WSE UAM


KONKURSY ID-UB
Finansowanie badań w ramach programów Uczelni Badawczej.

Koordynator Zespołu w Sekcji Operacyjnej na Kampusie Ogrody

Pani Barbara Pawlak-Bryzek pełni stanowisko Koordynatora Zespołu w Sekcji Operacyjnej na Kampusie Ogrody. Zadaniem Sekcji Operacyjnej jest:

  1. Informowanie pracowników naukowych o różnych źródłach finansowania projektów badawczych.Barbara Pawlak-Bryzek
  2. Wsparcie naukowców w zakresie przygotowania i składania aplikacji grantowych.
  3. Doradzanie na różnych etapach tworzenia wniosku o finansowanie projektu badawczego.
  4. Weryfikacja składanych wniosków pod względem formalnym.

Pytania dotyczące aplikowania w konkursach i przygotowania wniosków można kierować do koordynatora drogą mailową na adres barbara.pawlak-bryzek@amu.edu.pl oraz telefonicznie pod nr tel. 61 829 20 91. Jest również możliwość umówienia się na spotkanie poprzez MS Teams.


Informacje Centrum Wsparcia Projektów