Erasmus

Erasmus

Koordynatorka ds. Wymiany Zagranicznej i Praktyk Studentów  w Programie Erasmus

Faculty Erasmus+ Coordinator

mgr Natalia Biskupska e-mail: erasmuswse@amu.edu.plDyżur/duty hours:

each Monday  11 am - 1 pm

each Tuesday  11 am - 2 pm

each Thursday 10 am - 2 pm

Dyżury odbywają się w pokoju 202, w budynku D przy ul. A. Szamarzewskiego 89. Office: Szamarzewskiego street 89, building D, room 202.

STYPENDIUM DLA STUDENTÓW ERASMUS

Administratorka wydziałowa Erasmus+ (Studenci WSE):dr Urszula Tokarczyk - Bare-mail: erasmuswse@amu.edu.plDyżur dla STUDENTÓW WSE UAM: https://wse.amu.edu.pl/dla-pracownika/pracownicy-wydzialu2/nauczyciele-akademiccy/tokarczyk-bar-urszula,-dr

Administratorka wydziałowa Erasmus+ (Studenci przyjeżdżający)/Faculty Erasmus+ Administrator for INCOMING STUDENTS:dr Anna Sobczake-mail: erasmuswse@amu.edu.plDuty hours for INCOMING STUDENTS: https://wse.amu.edu.pl/dla-pracownika/pracownicy-wydzialu2/nauczyciele-akademiccy/sobczak-anna,-dr

Informacje dotyczące programu ERASMUS+ (regulaminy, informacje o rekrutacji na wyjazdy na studia, wyjazdy na praktyki itp.) znajdują się na stronie: http://erasmuswse.home.amu.edu.pl/

Serdecznie zachęcamy do kontaktu!

Please feel free to contact us!