Awanse naukowe

awanse naukowe

Wydział Studiów Edukacyjnych UAM posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych:

  • doktora w dziedzinie nauk społecznych w tym w dyscyplinie pedagogika
  • doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w tym w dyscyplinie pedagogika

PRZEWODY NAUKOWE WSZCZĘTE PRZED 30 KWIETNIA 2019 ROKU


Dokumenty:

PRZEWODY NAUKOWE WSZCZĘTE PO 30 KWIETNIA 2019 ROKU

PRZEWODY DOKTORSKIE

PRZEWODY HABILITACYJNE

Dokumentacja z postępowań naukowych jest udostępniona na stronie BIP UAM


prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska,
Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika UAM
e-mail: agnieszka.cybal-michalska@amu.edu.pl

mgr Magdalena Ryżewska
Biuro Obsługi Wydziału, tel. 61 829 21 44, pok. 119
e-mail: magdalena.ryzewska@amu.edu.pl