Rekrutacja

Na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzone są studia I i II stopnia, pięcioletnie jednolite studia magisterskie, studia doktoranckie i podyplomowe. Na kierunku Pedagogika I i II stopień (do wyboru atrakcyjne specjalności). Jednolite pięcioletnie  studia magisterskie na kierunkach: Pedagogika specjalna i Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Kandydatów, którzy zdecydowali się na nasze studia, od czerwca zapraszamy do rejestracji online.
Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji prowadzonej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdują się pod adresem: https://rekrutacja.amu.edu.pl/.

Biuro Rekrutacji

Godziny otwarcia: 8:00 – 15:00
mgr Marzena Wodzińska
e-mail: rekrutacja.wse@amu.edu.pl

tel. 61 829 20 70
tel. 61 829 23 92

ul. Szamarzewskiego 89, budynek D,
pokój 401
60-568 Poznań

logoUczelnia liderówKategoriaAUczelnia badawczaRanking kierunków studiów

Dlaczego warto studiować u nas?

PRZODUJĄCY OŚRODEK W KRAJU
O wysokiej jakości kształcenia na Wydziale świadczą uzyskiwane akredytacje dla kierunku pedagogika udzielone przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich na wniosek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. W roku 2013 i 2017 Wydział Studiów Edukacyjnych otrzymał ocenę wyróżniającą (kategoria A) za najwyższą jakość kształcenia. W ostatnich latach Wydział Studiów Edukacyjnych konsekwentnie zdobywa czołowe miejsca we wszystkich rankingach polskich wydziałów pedagogicznych ogłaszanych przez takie czasopisma, jak: „Polityka", „Wprost", „Newsweek" czy „Rzeczpospolita". W latach: 2018 i 2019 zdobył I miejsce w rankingu „Perspektywy" jako najlepszy wydział pedagogiczny w Polsce. Prowadzone na Wydziale kierunki: Pedagogika i Pedagogika Specjalna wielokrotnie wyróżniono certyfikatem "Studia z przyszłością" (certyfikat uzyskują kierunki studiów, które należą do najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych).  Wydział Studiów Edukacyjnych uzyskał wyróżnienie oraz certyfikat za „Najwyższą Jakość Kształcenia" w ramach  Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów".

KADRA
Zatrudniamy najlepszych wykładowców oraz zapraszamy na wykłady gościnne wielu naukowców i specjalistów z innych uczelni w Polsce i z zagranicy. Nasi wykładowcy uczestniczą w pracach gremiach naukowych na poziomie krajowym i międzynarodowym.

WYDZIAŁ PRZYJAZNY OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Umożliwiamy studia zgodne z zainteresowaniami kandydatów oraz zapewniamy pomoc wszystkim osobom z niepełnosprawnością. Studenci z niepełnosprawnością mają możliwość korzystania z pomocy Asystenta Studenta z Niepełnosprawnością, udział w obozach rehabilitacyjno-integracyjnych oraz członkostwa w Zrzeszeniu Studentów Niepełnosprawnych UAM "Ad Astra".
Większość pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia ma oznakowanie dla osób niedowidzących.

BOGATA OFERTA KSZTAŁCENIA
Na Wydziale Studiów Edukacyjnych kandydaci mają możliwość studiowania na trzech kierunkach: Pedagogika oraz Pedagogika specjalna, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w obrębie ponad 20 specjalności wybieranych zgodnie z zainteresowaniami kandydatów realizowanych w trybie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych. Kierunki: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna i Pedagogika Specjalna prowadzone są jako pięcioletnie jednolite studia magisterskie

STAŻE
Każdego roku wielu studentów odbywa zagraniczne staże naukowe realizowane m.in. w ramach programu ERASMUS oraz uczestniczy w semestralnej wymianie studentów pomiędzy Uniwersytetami w Polsce w ramach programu MOST oraz MiSH.

W WOLNYCH CHWILACH
Na Wydziale działa Wydziałowe Centrum Wolontariatu VOLONTARIO oraz 20 Kół Naukowych, do których przynależeć może każdy student rozwijając swoje pasje, zdolności. To ciekawa i twórcza okazja do wzięcia udziału w organizacji różnego rodzaju wydarzeń, seminariów, spotkań i konferencji w Polsce i za granicą. Wśród imprez cyklicznych odbywających się na naszym wydziale można wymienić: Festiwal Kultury Studentów „Kulminacje", Ogrody Pegaza, Poznański Festiwal Nauki i Sztuki, Noc Naukowców, oraz konkursy i wystawy prac plastycznych z cyklu „Studenckie Impresje", konferencje kół naukowych, Dzień Rodziny "Szamarzewo". Studenci WSE redagują czasopismo naukowe pt.: "Naukowe Zeszyty Studenckie".