Biuro Obsługi Studentów

Godziny otwarcia:
poniedziałek - czwartek: 9:00-14:00
przerwa: 12:00-12:20
piątek: nieczynne

Dyżur weekendowy (pok.102) dla studentów niestacjonarnych, prosimy o mail:
11-12.06  magdalena.bogdanska@amu.edu.pl
18-19.06  elzbieta.szymkowiak@amu.edu.pl
25-26.06  anita.wroblewska@amu.edu.pl

sobota: 9:00-14:00 (przerwa: 12:00-12:20)
niedziela 8:00-10:00

Studia Stacjonarne

mgr inż. Marzena Górawska
tel. 61 829 23 33, pok. 102
e-mail: marzena.gorawska@amu.edu.pl
- Pedagogika Specjalna II rok (ER i TP)
- Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna III rok

mgr Anna Cybal–Łuczak
tel. 61 829 22 01, pok. 104
e-mail:  anna.cybal-luczak@amu.edu.pl
- Pedagogika Specjalna III rok (ER i TP)
- Pedagogika Specjalna, specjalność - Logopedia (I, II i III rok)


inż. Joanna Kmieć 61 829 23 43, pok. 104
e-mail: joanna.kmiec@amu.edu.pl
- Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna I rok
- Pedagogika Specjalna I rok

mgr Elżbieta Szymkowiak
tel. 61 829 23 87, pok. 102
e-mail:elzbieta.szymkowiak@amu.edu.pl
- Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna II rok

mgr Anna Cybal–Łuczak
tel. 61 829 22 01, pok. 104
e-mail: anna.cybal-luczak@amu.edu.pl
- pedagogika opiekuńczo – wychowawcza


inż. Joanna Kmieć
tel. 61 829 23 43, pok. 104
e-mail: joanna.kmiec@amu.edu.pl
- resocjalizacja
- pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych


mgr inż. Magdalena Bogdańska
tel. 61 829 20 78, pok. 102
e-mail: magdalena.bogdanska@amu.edu.pl
- socjoterapia i promocja zdrowia

mgr Elżbieta Szymkowiak
tel. 61 829 23 87, pok. 102
e-mail: elzbieta.szymkowiak@amu.edu.pl
- doradztwo zawodowe i personalne

mgr Anna Cybal–Łuczak
tel. 61 829 22 01, pok. 104
e-mail: anna.cybal-luczak@amu.edu.pl
- pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i praca z rodziną
- edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
- edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

- doradztwo zawodowe i osobiste                                      
- logopedia kliniczna I rok
- poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna II rok

inż. Joanna Kmieć 61 829 23 43, pok. 104
e-mail: joanna.kmiec@amu.edu.pl
- resocjalizacja z uzupełnieniem kryminologii
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna I rok
- logopedia kliniczna II rok

mgr inż. Magdalena Bogdańska
Tel. 61 829 20 78, pok. 102
e-mail: magdalena.bogdanska@amu.edu.pl
- zarządzanie oświatą

mgr inż. Marzena Górawska
tel. 61 829 23 33, pok. 102
e-mail: marzena.gorawska@amu.edu.pl
- wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe

Studia Niestacjonarne

mgr Elżbieta Szymkowiak
tel. 61 829 23 87, pok. 102
e-mail: elzbieta.szymkowiak@amu.edu.pl
- pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna II i III rok

mgr inż. Magdalena Bogdańska
tel. 61 829 20 78, pok. 102
e-mail: magdalena.bogdanska@amu.edu.pl
- pedagogika specjalna
- pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I rok

mgr Elżbieta Szymkowiak
tel. 61 829 23 87, pok. 102
e-mail: elzbieta.szymkowiak@amu.edu.pl
- resocjalizacja

mgr inż. Marzena Górawska
tel. 61 829 23 33, pok. 102
e-mail: marzena.gorawska@amu.edu.pl
- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

mgr Elżbieta Szymkowiak
tel. 61 829 23 87, pok. 102
email: elzbieta.szymkowiak@amu.edu
- resocjalizacja z pl edukacja kryminologiczna
- II edukacja elementarna i edukacja pedagogiczna

mgr inż. Marzena Górawska
tel. 61 829 23 33, pok. 102
e-mail: marzena.gorawska@amu.edu.pl
- pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i praca z rodziną
- edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
- wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe


mgr inż. Magdalena Bogdańska
Tel. 61 829 20 78, pok. 102
e-mail:magdalena.bogdanska@amu.edu.pl
-wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
- zarządzanie oświatą
- poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna

- rok edukacja elementarna i terapia pedagogiczna

BIURO DS. POMOCY MATERIALNEJ:
lic. Agnieszka Sobkowiak
p.o. KOORDYNATOR ds. systemu USOS

tel. 61 829 23 46, pok. 103
e-mail: agnieszka.sobkowiak@amu.edu.pl ; wsebyt@amu.edu.pl
mgr Zofia Puzio
Windykacja  
tel. 61 829 23 25, pok. 103
e-mail:sofi@amu.edu.pl ; wsebyt@amu.edu.pl


p.o. KOORDYNATOR BIURA OBSŁUGI STUDENTÓW
Promocja i organizacja wydarzeń studenckich oraz obsługa absolwentów
mgr Anita Wróblewska-Perz
tel. 61 829 21 53, pok. 018
e-mail: anita.wroblewska@amu.edu.pl


KOORDYNATOR BIURA OBSŁUGI STUDENTÓW - czasowo nieobecna
Koordynator ds. systemu USOS
mgr Oliwia Piotrowiak
pok. 018
e-mail: oliwia.piotrowiak@amu.edu.pl