• BIURO OBSŁUGI STUDENTÓW
  Wydział Studiów Edukacyjnych
  ul. Szamarzewskiego 89 bud. D
  60-568 Poznań
 • Godziny otwarcia:
  poniedziałek - czwartek: 9:00-14:00
  przerwa: 12:00-12:20
  piątek: nieczynne
 • Dyżury weekendowe pracowników BOS WSE dla studentów niestacjonarnych w semestrze letnim 2024:
  - 29.06.2024 r. (sobota)  w godz. 9:00-14:00
  - 30.06.2024 (niedziela) -w  godz. 8:00-10:00
  mgr Magdalena Bogdańska - pok. 102
  tel: 61 829 2078, e-mail:magdalena.bogdanska@amu.edu.pl

  - 06.07.2024 r. (sobota)  w godz. 9:00-14:00
  - 07.07.2024 (niedziela) -w  godz. 8:00-10:00
  mgr Marzena Górawska - pok. 103
  tel: 61 829 2333, e-mail:marzena.gorawska@amu.edu.pl
 • Dyżury Prodziekana ds. organizacji studiów niestacjonarnych 
  dla studentów niestacjonarnych:
  prof. dr hab. Waldemar Segiet  (bud. D, pok. 206)
  sobota: 10:00 - 11:00 (ostatnie dyżury w sesji: 29.06. i 6.07.)

Studia Stacjonarne

mgr Anna Cybal–Łuczak
tel. 61 829 22 01, pok. 104
e-mail: anna.cybal-luczak@amu.edu.pl
- pedagogika opiekuńczo–wychowawcza

- pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych I i II rok

inż. Joanna Kmieć
tel. 61 829 23 43, pok. 104
e-mail: joanna.kmiec@amu.edu.pl
- resocjalizacja
- pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych III rok


mgr inż. Magdalena Bogdańska
tel. 61 829 20 78, pok. 102
e-mail: magdalena.bogdanska@amu.edu.pl
- socjoterapia i promocja zdrowia

mgr Elżbieta Szymkowiak
tel. 61 829 23 87, pok. 102
e-mail: elzbieta.szymkowiak@amu.edu.pl
- doradztwo zawodowe i personalne
- edukacja medialna i zajęcia komputerowe

mgr Anna Cybal–Łuczak
tel. 61 829 22 01, pok. 104
e-mail: anna.cybal-luczak@amu.edu.pl
- doradztwo zawodowe i personalne
- edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
- edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
- logopedia kliniczna
- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną

- resocjalizacja nieletnich 

inż. Joanna Kmieć
tel. 61 829 23 43, pok. 104
e-mail: joanna.kmiec@amu.edu.pl
- poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
- resocjalizacja z elementami kryminologii

mgr inż. Marzena Górawska
tel. 61 829 23 33, pok. 103
e-mail: marzena.gorawska@amu.edu.pl
- socjoterapia i promocja zdrowia
- wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
- zarządzanie oświatą


mgr inż. Magdalena Bogdańska
tel. 61 829 20 78, pok. 102
e-mail: magdalena.bogdanska@amu.edu.pl
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

mgr Anna Cybal–Łuczak
tel. 61 829 22 01, pok. 104
e-mail: anna.cybal-luczak@amu.edu.pl
- Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna - II rok
- Pedagogika Specjalna, specjalność ER i TP  - V rok
- Pedagogika Specjalna, specjalność Logopedia


inż. Joanna Kmieć
tel.  61 829 23 43, pok. 104
e-mail: joanna.kmiec@amu.edu.pl
- Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna - III rok
- Pedagogika Specjalna - I i II rok
- Pedagogika Specjalna, specjalność ER i TP  - III rok 

mgr inż. Marzena Górawska
tel. 61 829 23 33, pok. 103  
e-mail: marzena.gorawska@amu.edu.pl
- Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna - I i V rok
- Pedagogika Specjalna, specjalność ER i TP - IV rok

mgr Elżbieta Szymkowiak
tel. 61 829 23 87, pok. 102
e-mail:elzbieta.szymkowiak@amu.edu.pl
- Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna - IV rok

Studia Niestacjonarne

mgr Elżbieta Szymkowiak
tel. 61 829 23 87, pok. 102
e-mail: elzbieta.szymkowiak@amu.edu.pl
doradztwo zawodowe i personalne 
- resocjalizacja

mgr inż. Marzena Górawska
tel. 61 829 23 33, pok. 103
e-mail: marzena.gorawska@amu.edu.pl
- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

mgr inż. Magdalena Bogdańska
Tel. 61 829 20 78, pok. 102
e-mail:magdalena.bogdanska@amu.edu.pl
- edukacja elementarna i terapia pedagogiczna

- poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna - I rok
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - I rok

mgr Elżbieta Szymkowiak
tel. 61 829 23 87, pok. 102
e-mail: elzbieta.szymkowiak@amu.edu.pl
- resocjalizacja z elementem kryminologii
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - II rok


mgr inż. Marzena Górawska
tel. 61 829 23 33, pok. 103
e-mail: marzena.gorawska@amu.edu.pl
- edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną
- poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna - II rok
- wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe

mgr inż. Magdalena Bogdańska
tel. 61 829 20 78, pok. 102
e-mail: magdalena.bogdanska@amu.edu.pl
- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - I i II i III rok
- Pedagogika specjalna - III i IV rok

mgr Elżbieta Szymkowiak
tel. 61 829 23 87, pok. 102
e-mail: elzbieta.szymkowiak@amu.edu.pl
- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - IV i V rok

mgr inż. Marzena Górawska
tel. 61 829 23 33, pok. 103
e-mail: marzena.gorawska@amu.edu.pl
- Pedagogika specjalna - I i II rok


KOORDYNATOR BIURA OBSŁUGI STUDENTÓW oraz KOORDYNATOR DS. SYSTEMU  USOS
mgr Oliwia Piotrowiak
tel.61 829 23 90, pok. 018
e-mail: oliwiap@amu.edu.pl 


PROMOCJA I ORGANIZACJA WYDARZEŃ STUDENCKICH oraz OBSŁUGA ABSOLWENTÓW
mgr Anita Wróblewska-Perz
tel. 61 829 21 53, pok. 018
e-mail: anita.wroblewska@amu.edu.pl


BIURO DS. POMOCY MATERIALNEJ oraz WINDYKACJA
mgr Zofia Puzio
Windykacja   
tel. 61 829 23 25, pok. 103 
e-mail:sofi@amu.edu.pl , wsebyt@amu.edu.pl


BIURO DS. POMOCY MATERIALNEJ oraz KOORDYNATOR DS. SYSTEMU  USOS
lic. Agnieszka Sobkowiak
tel. 61 829 23 46, pok. 103  
e-mail: agnieszka.sobkowiak@amu.edu.pl , wsebyt@amu.edu.pl