Biuro Obsługi Studentów

Godziny otwarcia:
poniedziałek - czwartek: 9:00-14:00
przerwa: 12:00-12:20
piątek: nieczynne

Dyżury dla studentów niestacjonarnych:
- 10.06.2023 r. (sobota)     w godz. 9:00-14:00
- 11.06.2023 r. (niedziela)  w godz. 8:00-10:00

mgr inż. Marzena Górawska
tel. 61 829 23 33, pok. 103
e-mail: marzena.gorawska@amu.edu.pl

Studia Stacjonarne

mgr Anna Cybal–Łuczak
tel. 61 829 22 01, pok. 104
e-mail: anna.cybal-luczak@amu.edu.pl
- Pedagogika Specjalna IV rok (ER i TP)
- Pedagogika Specjalna, specjalność Logopedia


inż. Joanna Kmieć
tel.  61 829 23 43, pok. 104
e-mail: joanna.kmiec@amu.edu.pl
- Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna II rok
- Pedagogika Specjalna I i II rok

mgr inż. Marzena Górawska
tel. 61 829 23 33, pok. 103  
e-mail: marzena.gorawska@amu.edu.pl
- Pedagogika Specjalna III (ER i TP)
- Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna IV rok


mgr inż. Magdalena Bogdańska
tel. 61 829 20 78, pok. 102
e-mail: magdalena.bogdanska@amu.edu.pl
- Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna I rok

mgr Elżbieta Szymkowiak
tel. 61 829 23 87, pok. 102
e-mail:elzbieta.szymkowiak@amu.edu.pl
- Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna III rok

mgr Anna Cybal–Łuczak
tel. 61 829 22 01, pok. 104
e-mail: anna.cybal-luczak@amu.edu.pl
- pedagogika opiekuńczo–wychowawcza

- pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych I rok

inż. Joanna Kmieć
tel. 61 829 23 43, pok. 104
e-mail: joanna.kmiec@amu.edu.pl
- resocjalizacja
- pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych II rok


mgr inż. Magdalena Bogdańska
tel. 61 829 20 78, pok. 102
e-mail: magdalena.bogdanska@amu.edu.pl
- socjoterapia i promocja zdrowia

mgr Elżbieta Szymkowiak
tel. 61 829 23 87, pok. 102
e-mail: elzbieta.szymkowiak@amu.edu.pl
- doradztwo zawodowe i personalne
- edukacja medialna i zajęcia komputerowe

mgr Anna Cybal–Łuczak
tel. 61 829 22 01, pok. 104
e-mail: anna.cybal-luczak@amu.edu.pl
- doradztwo zawodowe i personalne
- edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
- edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
- logopedia kliniczna II rok
- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną

inż. Joanna Kmieć
tel. 61 829 23 43, pok. 104
e-mail: joanna.kmiec@amu.edu.pl
- resocjalizacja z elementami kryminologii
- resocjalizacja nieletnich
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
- poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna

mgr inż. Marzena Górawska
tel. 61 829 23 33, pok. 103
e-mail: marzena.gorawska@amu.edu.pl
- wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
- socjoterapia i promocja zdrowia I rok 
- zarządzanie oświatą I rok


mgr inż. Magdalena Bogdańska
tel. 61 829 20 78, pok. 102
e-mail: magdalena.bogdanska@amu.edu.pl
- zarządzanie oświatą II rok

Studia Niestacjonarne

mgr inż. Magdalena Bogdańska
tel. 61 829 20 78, pok. 102
e-mail: magdalena.bogdanska@amu.edu.pl
- pedagogika specjalna II i III rok
- pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I i II rok

mgr Elżbieta Szymkowiak
tel. 61 829 23 87, pok. 102
e-mail: elzbieta.szymkowiak@amu.edu.pl
- pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna III i IV rok


mgr inż. Marzena Górawska
tel. 61 829 23 33, pok. 103
e-mail: marzena.gorawska@amu.edu.pl
- pedagogika specjalna I rok

mgr Elżbieta Szymkowiak
tel. 61 829 23 87, pok. 102
e-mail: elzbieta.szymkowiak@amu.edu.pl
- resocjalizacja
doradztwo zawodowe i personalne 

mgr inż. Marzena Górawska
tel. 61 829 23 33, pok. 103
e-mail: marzena.gorawska@amu.edu.pl
- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

mgr inż. Magdalena Bogdańska
Tel. 61 829 20 78, pok. 102
e-mail:magdalena.bogdanska@amu.edu.pl
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka II rok
- poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna II rok
- edukacja elementarna i terapia pedagogiczna II rok

mgr Elżbieta Szymkowiak
tel. 61 829 23 87, pok. 102
e-mail: elzbieta.szymkowiak@amu.edu.pl
- resocjalizacja z elementem kryminologii
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka I rok


mgr inż. Marzena Górawska
tel. 61 829 23 33, pok. 103
e-mail: marzena.gorawska@amu.edu.pl
- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną
- edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
- wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe

poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna I rok

BIURO DS. POMOCY MATERIALNEJ:
- mgr Zofia Puzio
Windykacja   
tel. 61 829 23 25, pok. 103
e-mail:sofi@amu.edu.pl ; wsebyt@amu.edu.pl
- lic. Agnieszka Sobkowiak
p.o. KOORDYNATOR ds. systemu USOS

tel. 61 829 23 46, pok. 103  
e-mail: agnieszka.sobkowiak@amu.edu.pl ; wsebyt@amu.edu.pl


p.o. KOORDYNATOR BIURA OBSŁUGI STUDENTÓW
Promocja i organizacja wydarzeń studenckich oraz obsługa absolwentów
mgr Anita Wróblewska-Perz
tel. 61 829 21 53, pok. 018
e-mail: anita.wroblewska@amu.edu.pl


KOORDYNATOR BIURA OBSŁUGI STUDENTÓW - czasowo nieobecna 
Koordynator ds. system USOS
mgr Oliwia Piotrowiak