Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna

Tryby studiowania: stacjonarny i niestacjonarny.
Czas trwania: 2 lata (4 semestrów).

Zakład Poradnictwa Społecznego
kierownik: prof. dr hab. Magdalena Piorunek

Opis
Studia umożliwiają nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie szeroko rozumianej pomocy psychopedagogicznej, poradnictwa i coachingu, a także zagadnień związanych z diagnozowaniem potrzeb oraz świadczeniem pomocy i formalnego wsparcia osobom w różnych kategoriach wiekowych, w tym dzieciom i młodzieży (głównie w systemie edukacji ogólnodostępnej) oraz osobom dorosłym w funkcjonowaniu w zróżnicowanych rolach społecznych – rodzinnych i pedagogicznych.

Pomoc, poradnictwo coaching (trening psychologiczno-pedagogiczny) mogą być adresowane zarówno do osób w sytuacjach bezradności, w których ludzie coraz częściej poszukują rady specjalistów, mogą też służyć rozpoznaniu i wykorzystaniu potencjału rozwojowego jednostki oraz realizacji przez nią zadań życiowych i rozwojowych.

Program studiów dla studiów stacjonarnych
Program studiów dla studiów niestacjonarnych

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • Teoretyczne podstawy poradnictwa i pomocy psychopedagogicznej
 • Doradztwo w problemach edukacyjnych z elementami terapii pedagogicznej
 • Socjoterapia w praktyce społecznej
 • Poradnictwo rodzinne z metodyką
 • Poradnictwo zawodowe z metodyką
 • Teoretyczne i metodyczne podstawy coachingu
 • Techniki i narzędzia coachingowe w pracy pedagoga/ Warsztat pracy coacha
 • Tutoring w systemie pomocy psychopedagogicznej/ Tutoring rozwojowy
 • Metodologia projektów społeczno-edukacyjnych.

Kariera

POTENCJALNE MIEJSCA PRACY:
Absolwent posiada kwalifikacje do pracy na stanowisku pedagoga i innych stanowiskach pedagogicznych między innymi w następujących placówkach:

 • prywatne i publiczne szkoły podstawowe, gimnazja, licea, technika, zasadnicze szkoły zawodowe (dotyczy Studentów posiadających kwalifikacje pedagogiczne; dla Studentów, którzy podczas studiów I stopnia nie zdobyli kwalifikacji pedagogicznych istnieje możliwość ich uzupełnienia)
 • prywatne i publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie rodzinne w tym duszpasterskie poradnie rodzinne
 • Ośrodki Pomocy Rodzinie - miejskie, gminne, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • Domy dziecka
 • Domy matki i dziecka
 • świetlice środowiskowe, terapeutyczne, socjoterapeutyczne
 • Centra interwencji kryzysowej (wraz z telefonami zaufania)
 • Ośrodki dla ofiar przemocy w rodzinie
 • Ośrodki Wsparcia
 • Domy Pomocy Społecznej
 • Środowiskowe Domy Samopomocy
 • organizacje pozarządowe (wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego), fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz dzieci, młodzieży, rodzin, prywatne formy szkoleniowe działające w branży edukacyjnej.

Nasze pasje

Strona internetowa Zakładu Poradnictwa Społecznego:

Funpage na facebooku Studenckiego Koła Naukowego Zakładu Poradnictwa Społecznego "poMOC"

Prezentacja Studenckiego Koła Naukowego Zakładu Poradnictwa Społecznego "poMOC"

Absolwenci

mgr Agnieszka Bakalarska,
absolwentka specjalności Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna. Jesteś optymistą? Aktywistą? Myślicielem? Marzycielem? A może lubisz analizować różne sytuacje i wyciągać wnioski? Czujesz radość na myśl o tym, że ktoś dzięki Tobie uśmiecha się? Wierzysz, że dobra karma zawsze powraca? Na poradnictwie i pomocy psychopedagogicznej spotkasz ludzi, których dzieli wiele różnic, a łączy jeszcze więcej podobieństw – wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, empatia, umiejętność obserwacji, zamiłowanie do pomagania innym. Tu splata się siły każdej indywidualnej jednostki, by wykrzesać z nich 100% efektywności dla całej grupy. Tylko tutaj zmierzysz się z prawdziwymi wyzwaniami, rzucanymi przez praktyków w dziedzinie pomagania, którzy pozwolą Ci sprawdzić, czy potrafisz pomagać ludziom. Odpowiedź zawsze brzmi: TAK. Na tej specjalności dowiesz się, jak wykorzystać tkwiący w Tobie potencjał, by osiągnąć wszystkie wyznaczone cele. Nie tylko zawodowe, ale też życiowe. Więc nie wahaj się – wybierz poradnictwo i pomoc psychopedagogiczną i zacznij działać dla siebie i innych.

mgr Piotr Jóźwiak,
absolwent specjalności Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna. Pedagog/diagnosta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy Dlaczego wybrałem Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczną? Postanowiłem rozpocząć studia na tej specjalności ze względu na szeroką perspektywę zawodową. Szeroko rozumiane poradnictwo znajduje swoje zastosowanie na wielu płaszczyznach, czy to w poradni, czy w szkoleniowo-warsztatowej części mojej pracy zawodowej. Co umożliwiły mi studia na specjalności Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczną? Przede wszystkim wyposażyły mnie w szeroką wiedzę i umiejętności związane z poradnictwem psychopedagogicznym. Dzięki tej specjalności mogłem poznać i zgłębić nowe trendy w dziedzinie edukacji i wsparcia (coaching, mentoring i Tutoring). Obecnie umiejętności coachingowe wykorzystuje do pracy z grupą. Bardzo cenię sobie to, jak bardzo kładziony jest nacisk na praktykę - zajęcia z praktykami, konkretne przykłady itd. Program studiów zawiera przedmioty, dzięki którym byłem w stanie poznać zagrożenia, które obecnie występują wśród dzieci i młodzieży ale i dowiedzieć się, jak stworzyć program profilaktyczny lub projekt społeczno-edukacyjny, który będzie "odpowiedzią" na dany problem.

Studia pierwszego stopnia stacjonarne (dzienne)

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne