Komitet Nauk Pedagogicznych PAN

Pracownicy Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu bardzo aktywnie współpracują z Komitetem Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauki i twórczo angażują się w jego działalność. Wielu Pracowników Wydziału Studiów Edukacyjnych pełni znaczące funkcje w licznych sekcjach tematycznych.
Aktualnie funkcję przewodniczącej KNP PAN pełni Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN jest ciałem doradczym i opiniodawczym, reprezentującym krajowe środowisko naukowe w zakresie swoich kompetencji merytorycznych. Jako organ przedstawicielski naukowców podejmuje działania na rzecz nauk pedagogicznych, środowiska naukowego oraz oświatowego.

https://knped.pan.pl

Aktualności:

Stanowisko Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN w sprawie poparcia Oświadczenia środowiska akademickiego w związku z agresją Rosji na Ukrainę z dnia 24 lutego 2022 roku


Przydatne linki:

Strona główna KNP PAN

Zespół Pedagogiki Młodzieży KNP PAN

Sekcja Poradnictwa Pedagogicznego KNP PAN