Wykaz wybranych projektów badawczych i dydaktycznych realizowanych na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM

Pedagogical innovations in Polish diaspora education. Supporting teachers’ competences in bilingual and multilingual environment

ySKIILS

European Network on Brain Malformations (Neuro-MIG)

Lights4violence – Lights, camera and Action Against Dating Violence

Baza standaryzowanych programów profilaktycznych (akronim: SNAPPY)


EU Kids Online

KoderJunior Szkoła Mistrzów Programowania

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Program Wiedza, Edukacja, Rozwój - Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST)

Projekt „Uniwersytet Jutra”

Studenci 2019

UAM-przestrzeń dziecięcych doświadczeń

Wielkopolska Szkoła Ćwiczeń w Cogito

wzMOOCnij swoje kompetencje!