Czasopisma naukowe

Biuletyn Historii Wychowania
Kontakt:
prof. UAM dr hab. Krzysztof Ratajczak tangram@amu.edu.pl

Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej
Kontakt:
dr Aneta Wojciechowska a.wojcie@amu.edu.pl

Kultura Społeczeństwo Edukacja
Kontakt:
dr Bożena Kanclerz b.k@amu.edu.pl

Rocznik Pedagogiczny
Kontakt:
dr Mateusz Marciniak mateusz.marciniak@amu.edu.pl

Studia Edukacyjne
Kontakt:
prof. UAM dr hab. Katarzyna Kabacińska-Łuczak kaka@amu.edu.pl; katarzyna.kabacinska@wp.pl

Journal of Gender and Power
Kontakt:
prof. UAM dr hab. Michał Klichowski  klich@amu.edu.pl
dr Emilia Grzesiak es56134@amu.edu.pl

Neodidagmata
Kontakt:
prof. UAM dr hab. Natalia Walter luna@amu.edu.pl

Pedagogika Społeczna Nova
Kontakt:
dr Kamila Słupska skami@amu.edu.pl

Socjalizacja-Edukacja-Transgraniczność
Kontakt:
dr Aneta Judzińska atena.j@amu.edu.pl


Naukowe Zeszyty Studenckie
Kontakt:
prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak kingak@amu.edu.pl