Grupy badawcze

Bezpieczeństwo w Systemach Edukacyjnych
Kontakt:
prof. UAM dr hab. Sławomir Futyma slawomir.futyma@amu.edu.pl

Edukacja dla Dziedzictwa Kulturowego
Kontakt:
prof. UAM dr hab. Aleksandra Boroń olaboron@amu.edu.pl

Emerging Adulthood in Contemporary Youth Experience
Kontakt: 
prof. UAM dr hab. Barbara Jankowiak basiaj@amu.edu.pl

Forum Idei Harcerskich i Skautowych
Kontakt:
dr Mariusz Przybyła przybyla@amu.edu.pl

Interdyscyplinarna Grupa Badawcza "Młodzież - zmiany społeczne - współczesność"
Kontakt:
dr Paulina Peret-Drążewska pperet@amu.edu.pl

Interdyscyplinarne Forum Badań Nad Systemami Edukacyjnymi
Kontakt:
prof. UAM dr hab. Krzysztof Ratajczak krzysztof.ratajczak@amu.edu.pl

Interdyscyplinarny Zespół Badań Dziejów Edukacji Staropolskiej
Kontakt:
prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk dorotast@amu.edu.pl
dr Michał Nowicki mnowicki@amu.edu.pl

Międzynarodowa grupa badawcza "Związki międzykulturowe. Społeczeństwo - edukacja - rynek pracy"
Kontakt:
prof. UAM dr hab. Sławomir Banaszak s.ban@amu.edu.pl

Międzywydziałowa Interdyscyplinarna Grupa Badawcza Płeć i Język
kontakt: prof. UAM dr hab Katarzyna Waszyńska katarzyna.waszynska@amu.edu.pl 

Psychologiczno-Pedagogiczne Aspekty Socjoterapii
Kontakt: 
prof. UAM dr hab. Barbara Jankowiak basiaj@amu.edu.pl

Tradycyjne i Alternatywne Związki Partnerskie w Perspektywie Psychopedagogicznej
Kontakt: 
prof. UAM dr hab. Barbara Jankowiak basiaj@amu.edu.pl

Grupa Badawcza Ład Społeczny i demokratyzacja, w kontekstach socjopedagogicznych
Kontakt:
Dr Bogusław Dzięcioł, tel (48) 61 82 922 95, e-mail: dzieciol@amu.edu.pl