Edukacja medialna i zajęcia komputerowe

Edukacja medialna i zajęcia komputerowe

Tryby studiowania: stacjonarny i niestacjonarny
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów).

Zakład Edukacji Medialnej
Kierownik: prof. UAM dr hab. Natalia Walter

Opis

Edukacja medialna i zajęcia komputerowe to specjalność skierowana do osób pragnących pracować z dziećmi i młodzieżą, wykorzystując przy tym różnorodne media. Absolwent specjalności posiada bowiem interdyscyplinarne przygotowanie teoretyczne i praktyczne, łączące nauki społeczne z edukacyjnym zastosowaniem nowych mediów. Oprócz wiedzy ogólnopedagogicznej, filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej, poznaje edukację medialną i komputerową. Posiada niezbędne do pracy umiejętności komunikacyjne, techniczne, informatyczne i projektowe, potrzebne do sprawnego poruszania się w środowisku sieci, mediów, multimediów i platform cyfrowych. Potrafi tworzyć komunikaty medialne, oceniać je i interpretować. Sprawnie wykorzystuje różnorodne media do aktywizowania dzieci i młodzieży. Potrzeba wczesnego mówienia o mediach oraz umiejętnego ich wykorzystywania jest nagląca - badania pokazują, że coraz młodsze dzieci korzystają z nowych mediów, potrafiąc je intuicyjnie obsługiwać, ale nie radzą sobie z dekodowaniem komunikatów medialnych, ich oceną czy optymalnym wykorzystywaniem. Warto przy tym dodać, że im bardziej kompetentny medialnie nauczyciel będzie prowadził przedmiot, tym kompetencje, w jakie wyposaży swych uczniów będą większe. Za taką osobę można uznać kogoś, kto nie tylko posiada wiedzę z zakresu technicznej obsługi mediów, w tym - wczesnego dziecięcego programowania w zakresie projektowania wizualno-skryptowego (rozwiązania typu Scratch), ale także z zakresu dydaktyki edukacji medialnej, pedagogicznych aspektów mediów oraz psychologii poznawczej i rozwojowej dzieci w wieku 10-13 lat.

Program studiów dla studiów stacjonarnych
Program studiów dla studiów niestacjonarnych

Oprócz przedmiotów wspólnych dla kierunku Pedagogika, tj. filozofia, psychologia ogólna, psychologia rozwoju człowieka, etyka, pedagogika ogólna itp., studenci edukacji medialnej i zajęć komputerowych studiują przedmioty specjalnościowe.

Przedmiot do wyboru:

 • Pedagogika medialna/Media w kulturze i wychowaniu
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne
 • Edytorstwo komputerowe
 • Grafika komputerowa i fotografia
 • Technologie uczenia się
 • Przedmiot do wyboru: Aktywizowanie ucznia/Strategie motywacyjne w edukacji
 • Dydaktyka zajęć komputerowych
 • Komunikowanie w sieci
 • Sieciowe źródła informacji
 • Przedmiot do wyboru: Podstawy programowania/Kodowanie dziecięce
 • Projektowanie stron WWW
 • Przedmiot do wyboru: Audiowizualne komponenty internetowe/Multimedia internetowe
 • Arkusze kalkulacyjne/Współpraca online
 • Przedmiot do wyboru: Programowanie interaktywne/Dziecięca robotyka
 • Przedmiot do wyboru: Prezentacje multimedialne/Gry komputerowe
 • Przedmiot do wyboru: Komputer w edukacji/Portale społecznościowe w edukacji
 • Psychologia Internetu
 • Dydaktyka zajęć komputerowych
 • Etyka mediów
 • Edukacja filmowa
 • Przedmiot do wyboru: Książka i prasa/Literatura dziecięca i młodzieżowa.

Praktyki

Studenci w trakcie studiów odbywają praktyki pedagogiczne (w szkołach) oraz zawodowe.
Miejsca odbywania praktyk:

 • szkoły (zajęcia komputerowe, medialne)
 • ośrodki edukacyjne, zajmujące się edukacją medialną dzieci i młodzieży (organizujące zajęcia i warsztaty dziennikarskie, fotograficzne, filmowe, komputerowe, robotykę dziecięcą)
 • tzw. laboratoria cyfrowe (interaktywne, medialne, filmowe).

Kariera

Możliwe zajmowane stanowiska pracy po ukończeniu studiów:

 • trener (edukator) zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych z zakresu dziecięcego programowania (kodowania)
 • trener (edukator) zajęć dla dzieci i młodzieży z zakresu robotyki i tworzenia gier komputerowych
 • trener (edukator) zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych z zakresu edukacji czytelniczej, medialnej i informatycznej.

Zadania, które absolwent może wykonywać po ukończeniu studiów:

 • planować i organizować proces kształcenia w ramach zajęć dodatkowych dla dzieci we wczesnym i średnim wieku szkolnym z zakresu edukacji medialnej, w tym – wczesnego programowania (kodowania) oraz robotyki
 • diagnozować, monitorować rozwój dziecka i przebieg procesu jego kształcenia i wychowania
 • tworzyć projekty, plany i scenariusze pracy pozwalające realizować założenia zajęć z wykorzystaniem mediów tradycyjnych i nowych
 • podejmować działania mające na celu nawiązywanie współpracy z rodzicami
 • podejmować działania mające na celu nawiązywanie współpracy z instytucjami zajmującymi się edukacją medialną, w tym – organizacjami pozarządowymi.

Potencjalne miejsca  pracy

Absolwent jest przygotowany przede wszystkim do pracy na stanowisku nauczyciela zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych z zakresu edukacji medialnej i dziecięcego programowania (kodowania). Ponadto zdobywa kwalifikacje merytoryczne umożliwiające podjęcie pracy w różnych instytucjach:

 • w oświacie, w jednostkach gospodarczych, państwowych lub społecznych
 • w firmach i spółkach, w organizacjach i urzędach, w których potrzebni są specjaliści ds. mediów i edukacji medialnej
 • w ośrodkach twórczych, u producentów lub administratorów nowych mediów, w jednostkach stosujących technologie cyfrowej dokumentacji, rejestracji, wizualizacji, animacji i komunikacji
 • w ośrodkach ekspozycyjno-szkoleniowych oraz w placówkach kulturalno-oświatowych, m. in. takich jak: centra targowe i konferencyjne, ośrodki kultury lub świetlice osiedlowe, pracownie komputerowe, audiowizualne, filmowe bądź fotograficzne.

Nasze pasje

Zapraszamy na nasze strony na Facebooku:
Strona Zakładu Edukacji Medialnej:
https://www.facebook.com/zemwseuam
Strona specjalności:
https://www.facebook.com/edukacjamedialnaUAM/


Koło naukowe MEDIUM
Nasze koło zrzesza osoby interesujące się mediami. Stawiamy przede wszystkim na WARSZTATY, m.in. z fotografii, montażu video, pracy z kamerą czy z trenerem głosu:)
Szczegóły na Facebooku:
https://www.facebook.com/pg/kolonaukowemedium/about/?ref=page_internal

Rekrutacja

Studia pierwszego stopnia stacjonarne (dzienne)