Edukacja medialna i zajęcia komputerowe

Poziom studiów: pierwszego stopnia
Forma studiów: stacjonarne (dzienne)
Czas trwania: 3 lata
Język zajęć: polski
Tytuł zawodowy: licencjat
Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Zakład Edukacji Medialnej
Kierownik: prof. UAM dr hab. Natalia Walter

Opis

Specjalność edukacja medialna i zajęcia komputerowe skierowana jest do tych osób, które chcą pracować z dziećmi i młodzieżą, wykorzystując przy tym różnorodne media, rozwijając ich kompetencje cyfrowe, w tym te dotyczące technicznej obsługi mediów oraz wczesnego programowania.

Ogólny cel kształcenia to przygotowanie pedagogów specjalistów w obszarze edukacji medialnej. Oprócz wiedzy ogólnopedagogicznej, filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej, studenci poznają również zagadnienia z zakresu edukacji medialnej i komputerowej oraz psychologiczne, etyczne i prawne aspekty funkcjonowania w świecie mediów. Rozwijają umiejętności projektowania materiałów dydaktycznych, fotografowania, filmowania, tworzenia prezentacji, audycji radiowych, wideo i stron internetowych. Zdobywają niezbędne do pracy umiejętności komunikacyjne, techniczne, informatyczne i projektowe, potrzebne do sprawnego poruszania się w środowisku sieci, mediów, multimediów i platform cyfrowych. Potrafią tworzyć komunikaty medialne, oceniać je i interpretować. Uczą się, jak wykorzystywać różnorodne media do aktywizowania dzieci i młodzieży. Kształcenie obejmuje także rozwijanie kompetencji społecznych, umożliwiających analizę i ocenę wartości merytorycznej, estetycznej i kulturowej mediów masowych oraz badanie społecznych skutków oddziaływania nadawców na odbiorców.

Na specjalności edukacja medialna i zajęcia komputerowe przywiązuje się dużą wagę do praktyk zawodowych, w trakcie których studenci mają okazję zaznajomić się z różnymi aspektami pracy edukatora medialnego oraz specjalisty ds. dziecięcego programowania (kodowania). Praktyki stanowią istotny element kształcenia, umożliwiając studentom zdobycie praktycznych umiejętności i doświadczenia w różnych obszarach związanych z edukacją medialną i zajęciami komputerowymi.

Absolwenci specjalności edukacja medialna i zajęcia komputerowe posiadają interdyscyplinarne przygotowanie teoretyczne i praktyczne, łączące nauki społeczne z edukacyjnym zastosowaniem nowych mediów.

Program studiów dla studiów stacjonarnych
Program studiów dla studiów niestacjonarnych

Oprócz przedmiotów wspólnych dla kierunku Pedagogika, tj. filozofia, psychologia ogólna, psychologia rozwoju człowieka, etyka, pedagogika ogólna itp., studenci edukacji medialnej i zajęć komputerowych studiują przedmioty specjalnościowe.

Przedmiot do wyboru:

 • Podstawy edukacji medialnej.
 • Grafika i fotografia cyfrowa.
 • Podstawy programowania dziecięcego.
 • Projektowanie stron WWW.
 • Gry komputerowe.
 • Psychologia internetu.
 • Edukacja filmowa.
 • Literatura dziecięca i młodzieżowa.

Kompetencje absolwenta

- Planuje i organizuje proces kształcenia w ramach zajęć dodatkowych dla dzieci we wczesnym i średnim wieku szkolnym z zakresu edukacji medialnej, w tym – wczesnego programowania (kodowania) oraz robotyki.

- Diagnozuje, monitoruje rozwój dziecka i przebieg procesu jego kształcenia i wychowania.

- Tworzy projekty, plany i scenariusze pracy pozwalające realizować założenia zajęć z wykorzystaniem mediów tradycyjnych i nowych.

- Podejmuje działania mające na celu nawiązywanie współpracy z rodzicami.

- Podejmuje działania mające na celu nawiązywanie współpracy z instytucjami zajmującymi się edukacją medialną, w tym – organizacjami pozarządowymi.

Perspektywy zawodowe

Specjalność edukacja medialna i zajęcia komputerowe przygotowuje absolwentów do roli nauczycieli zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, specjalizujących się w dziedzinie edukacji czytelniczej, medialnej i dziecięcego programowania. Absolwenci tej specjalności mogą pracować zarówno w placówkach edukacyjnych, jak i w jednostkach gospodarczych, państwowych, społecznych, firmach czy urzędach, w ośrodkach twórczych, u producentów lub administratorów nowych mediów, w jednostkach stosujących technologie cyfrowej dokumentacji, rejestracji, wizualizacji, animacji i komunikacji, w ośrodkach ekspozycyjno-szkoleniowych oraz w placówkach kulturalno-oświatowych, m. in. takich jak: centra targowe i konferencyjne, ośrodki kultury lub świetlice osiedlowe, pracownie komputerowe, audiowizualne, filmowe bądź fotograficzne.

W programie studiów I stopnia na kierunku pedagogika udokumentowana jest realizacja przygotowania pedagogicznego, przy czym uzyskanie uprawnień związanych z przygotowaniem pedagogicznym jest możliwe pod warunkiem kontynuacji przez studenta przygotowania merytorycznego, tj. ukończenia studiów II stopnia na kierunku pedagogika (zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2021 poz. 890 t. j. z późn. zm.).

Możliwe stanowiska pracy

 • Specjalista ds. mediów i edukacji medialnej.
 • Trener (edukator) – prowadzący zajęcia z zakresu dziecięcego programowania.
 • Trener (edukator) zajęć dla dzieci i młodzieży z zakresu robotyki i tworzenia gier komputerowych.
 • Trener (edukator) zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych z zakresu edukacji czytelniczej, medialnej i informatycznej.
 • Wychowawca w placówkach wsparcia dziennego.

Nasze pasje

Zapraszamy na nasze strony na Facebooku:
Strona Zakładu Edukacji Medialnej:
https://www.facebook.com/zemwseuam
Strona specjalności:
https://www.facebook.com/edukacjamedialnaUAM/


Koło naukowe MEDIUM
Nasze koło zrzesza osoby interesujące się mediami. Stawiamy przede wszystkim na WARSZTATY, m.in. z fotografii, montażu video, pracy z kamerą czy z trenerem głosu:)
Szczegóły na Facebooku:
https://www.facebook.com/pg/kolonaukowemedium/about/?ref=page_internal

Rekrutacja

Studia pierwszego stopnia stacjonarne (dzienne)