Konsultant ds. trudności w procesie studiowania

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza dostępne są dwie formy wsparcie psychologicznego dla studentów, doktorantów oraz pracowników UAM:

 • Psychologiczny Konsultant ds. trudności w procesie studiowania wspiera studentów w efektywnym uczeniu się i studiowaniu, a także pracowników w efektywnej pracy ze studentami.
 • Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego oferuje szeroko pojętą pomoc psychologiczną.
Psychologiczny konsultant ds. trudności w procesie studiowania

Psychologiczny konsultant ds. trudności w procesu studiowania dla Studentów UAM może pomóc Ci w efektywnym uczeniu się i studiowaniu:

 • efektywne uczenie się i studiowanie,
 • nadrabianie ew. zaległości w studiach,
 • pokonywanie barier w studiowaniu wynikających z trudności natury poznawczej lub emocjonalno-motywacyjnej,
 • radzenie sobie ze stresem, m.in. w sytuacjach egzaminacyjnych,
 • skuteczne zarządzanie własnym czasem,
 • efektywne przygotowywanie pracy licencjackiej lub magisterskiej,
 • budowanie motywacji do studiowania,
 • rozwijanie kompetencji społecznych,
 • podejmowanie i realizowanie ambitnych wyzwań życiowych.
Psychologiczni Konsultanci ds. trudności w procesie studiowania:
mgr Szymon Hejmanowski
e-mail: szymon.hejmanowski@amu.edu.pl
tel. 730 591 791
ul. Grunwaldzka 6 Pok. 113
60-780 Poznań
dr Julita Wojciechowska
e-mail: julita.wojciechowska@amu.edu.pl
konsultacje za pośrednictwem MS Teams
Zachęcamy do kontaktu i ustalenia dogodnego terminu spotkania.

Więcej informacji na stronie Poradni.
Wskazówki na czas kwarantanny