Dyrektor Szkoły doktorskiej nauk społecznych:
Prof. dr hab. Radosław Fiedler
Uniwersytetu Poznańskiego 5, pokój 135A
61-614 Poznań
Tel. + 48 539 191 658
radoslaw.fiedler@amu.edu.pl

Biuro szkoły doktorskiej:
Mgr Beata Nowak
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, pokój 135A
61-614 Poznań
tel. 61 829 50 44
sdns@amu.edu.pl

Obsługa administracyjna przewodów doktorskich na  Wydziale Studiów Edukacyjnych:
mgr Magdalena Ryżewska
ul. Szamarzewskiego 89 bud. D,  pokój 119
60-568 Poznań
tel. 61 829 21 44
magdalena.ryzewska@amu.edu.pl

Sekretariat Zakładów/Pracowni/Laboratoriów:
Sylwia Porada
ul. Szamarzewskiego 89 bud. D,  pokój 203
60-568 Poznań
tel. 61 829 21 68
sylwia.porada@amu.edu.pl

Katarzyna Ziętkowiak
ul. Szamarzewskiego 89 bud. D,  pokój 203
60-568 Poznań
tel. 61 829 23 41
katarzyna.zietkowiak@amu.edu.pl


Szkoły Doktorskie UAM

Doktorat na UAM - rekrutacja do szkół doktorskich i wszystkie niezbędne informacje w jednym miejscu.Rekrutacja 2022/2023