Studia II stopnia (magisterskie)

Studia II stopnia (magisterskie)

Doradztwo zawodowe i personalneDoradztwo zawodowe i personalne

Studentom pragnącym pracować w przyszłości z osobami dorosłymi, wspierać ich edukację, rozwój osobisty oraz karierę zawodową, polecamy specjalność Doradztwo zawodowe i personale.

Edukacja medialna i technologie informacyjneEdukacja medialna i technologie informacyjne

Czy Facebook i YouTube to tylko miejsca rozrywki i komunikacji? Podczas studiów dowiesz się, jak wykorzystać media społecznościowe w edukacji, jak promować instytucje edukacyjne oraz jak planować zajęcia z wykorzystaniem technologii informacyjnych. Poznasz tajniki fotografii, Internetu i filmu, a takze zrozumiesz psychologiczne mechanizmy rządzące światem mediów.

Pedagogika opiekuńczo wychowawczaPedagogika opiekuńczo wychowawcza i praca z rodziną

Tę specjalność polecamy osobom, które pragną uzyskać kwalifikacje zawodowe do pracy w placówkach zajmujących się wychowaniem, opieką i innymi formami pomocy, w odniesieniu do osób w różnym wieku. W szczególny sposób przygotowuje ona do pracy z rodziną, zwłaszcza taką, która zmaga się z różnymi trudnościami.

Poradnictwo i pomoc psychopedagogicznaPoradnictwo i pomoc psychopedagogiczna

Studia umożliwiają nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie szeroko rozumianej pomocy psychopedagogicznej, poradnictwa i coachingu. Umożliwiają pracę m.in. w domach dziecka, świetlicach socjoterapeutycznych czy poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Projektowanie edukacyjneProjektowanie edukacyjne

Studia przygotowują przyszłych pedagogów do bycia liderem oraz architektem zmian edukacyjnych. Jeżeli pragniesz zajmować się szeroko rozumianym projektowaniem edukacyjnym (dot. programów oraz materiałów uczenia się – nauczania; przestrzeni społecznej, fizycznej i wirtualnej; zmian w instytucjach / organizacjach edukacyjnych), ta specjalność jest właśnie dla Ciebie.

Resocjalizacja nieletnichResocjalizacja nieletnich

Specjalność dla osób zainteresowanych resocjalizacją dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie, zarówno w warunkach środowiska otwartego, jak i instytucji o charakterze wychowawczym i poprawczym, a także wsparciem społecznym oraz kreowaniem systemów wychowawczych o charakterze profilaktycznym i korekcyjnym.

Edukacja medialna i technologie informacyjneResocjalizacja z elementami kryminologii

Studia dla osób pragnących przygotować się do pracy z osobami podejmującymi zachowania przestępcze, zarówno zarówno w warunkach środowiska otwartego, jak i instytucjach o charakterze karnym, wychowawczym i poprawczym, a także uczestniczyć w grupach, organizacjach i instytucjach działających na rzecz rozwiązywania problemów edukacyjnych, funkcjonowania społecznego oraz wsparcia osób niedostosowanych społecznie i wykolejonych przestępczo.

Edukacja medialna i technologie informacyjneSocjoterapia i promocja zdrowia

Podczas studiów przygotujesz się do opracowania, realizacji i ewaluacji programów socjoterapeutycznych, wychowawczych, profilaktycznych, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Zdobędziesz także kompetencje w zakresie poradnictwa pedagogicznego i psychoedukacji w zakresie zdrowego stylu życia, organizowania i koordynowania działań na rzecz tworzenia zdrowego środowiska życia, pracy i nauki.

Edukacja medialna i technologie informacyjneWczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Specjalność dla osób pragnących zdobyć kompetencje niezbędne do organizowania wczesnej i systematycznej pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem oraz dzieciom z niepełnosprawnością i ich rodzinom.

Edukacja medialna i technologie informacyjneZarządzanie oświatą

Zadaniem tej specjalności jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej w dziedzinie zarządzania wszelkiego rodzaju instytucjami oświatowymi. Zdobyte wiadomości i umiejętności pozwolą absolwentom na właściwą organizację nadzoru, prowadzenia dokumentacji i sprawnego zarządzania zespołem.