Studia II stopnia (magisterskie)

Studia II stopnia (magisterskie)

Doradztwo zawodowe i personalneDoradztwo zawodowe i personalne

Studentom pragnącym pracować w przyszłości z osobami dorosłymi, wspierać ich edukację, rozwój osobisty oraz karierę zawodową, polecamy specjalność Doradztwo zawodowe i personale.

Edukacja medialna i technologie informacyjneEdukacja medialna i technologie informacyjne

Czy Facebook i YouTube to tylko miejsca rozrywki i komunikacji? Podczas studiów dowiesz się, jak wykorzystać media społecznościowe w edukacji, jak promować instytucje edukacyjne oraz jak planować zajęcia z wykorzystaniem technologii informacyjnych. Poznasz tajniki fotografii, Internetu i filmu, a takze zrozumiesz psychologiczne mechanizmy rządzące światem mediów.

Pedagogika opiekuńczo wychowawczaPedagogika opiekuńczo wychowawcza i praca z rodziną

Tę specjalność polecamy osobom, które pragną uzyskać kwalifikacje zawodowe do pracy w placówkach zajmujących się wychowaniem, opieką i innymi formami pomocy, w odniesieniu do osób w różnym wieku. W szczególny sposób przygotowuje ona do pracy z rodziną, zwłaszcza taką, która zmaga się z różnymi trudnościami.

Poradnictwo i pomoc psychopedagogicznaPoradnictwo i pomoc psychopedagogiczna

Studia umożliwiają nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie szeroko rozumianej pomocy psychopedagogicznej, poradnictwa i coachingu. Umożliwiają pracę m.in. w domach dziecka, świetlicach socjoterapeutycznych czy poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Projektowanie edukacyjneProjektowanie edukacyjne

Studia przygotowują przyszłych pedagogów do bycia liderem oraz architektem zmian edukacyjnych. Jeżeli pragniesz zajmować się szeroko rozumianym projektowaniem edukacyjnym (dot. programów oraz materiałów uczenia się – nauczania; przestrzeni społecznej, fizycznej i wirtualnej; zmian w instytucjach / organizacjach edukacyjnych), ta specjalność jest właśnie dla Ciebie.

Resocjalizacja nieletnichResocjalizacja nieletnich

Edukacja medialna i technologie informacyjneResocjalizacja z elementami kryminologii

Edukacja medialna i technologie informacyjneSocjoterapia i promocja zdrowia

Edukacja medialna i technologie informacyjneWczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Edukacja medialna i technologie informacyjneZarządzanie oświatą