Data publikacji w serwisie:

Nowy grant europejski na lata 2022-24 na Wydziale Studiów Edukacyjnych

Informujemy, że Pracownia Badań nad Procesem Uczenia się Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpoczyna realizację grantu pt. “Pedagogical innovations in Polish diaspora education. Supporting teachers’ competences in bilingual and multilingual environment” (“Innowacje pedagogiczne w edukacji polonijnej. Wspieranie kompetencji nauczycieli w środowisku dwu i wielojęzycznym”), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest głównym koordynatorem projektu, kierownikiem jest dr Michalina Kasprzak. Realizatorami działań projektowych są Pracownia Badań nad Procesem Uczenia się WSE UAM w Poznaniu wraz ze współpracownikami (Polska) oraz 4 instytucje zagraniczne: Associació Cultural Escuela Polaca (Hiszpania), Pólski Skólinn i Reykjavik (Islandia), Polonyalılar Kültür ve Eğitim Derneği (Turcja), i Consiglio dell'Istruzione in lingua Polacca in Italia (Włochy).

Działania projektowe rozpoczną się w połowie listopada 2022 i potrwają dwa lata, a budżet wynosi ponad milion złotych. Nadrzędnym celem projektu jest wspieranie nauczycieli i kadry kierowniczej szkół polonijnych poprzez rozbudowanie i wzmocnienie ich kompetencji społeczno-przyrodniczych z wykorzystaniem technologii cyfrowych (narzędzia TIK) poprzez włączanie i różnorodność we wszystkich obszarach edukacji.

Niebawem zaprosimy Państwa do śledzenia dalszych etapów prac projektowych.

Wyniki konkursu:
LINK