Rejestracje

Rejestracje

Ogłoszenia o rejestracjach dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz instrukcje rejestracji w systemie USOSweb

Rejestracje na W-F organizowane są przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM i odbywają się za pośrednictwem platformy UL.AMU.EDU.PL . Więcej informacji o rejestracjach na zajęcia z wychowania fizycznego znajdziecie na stronie:
http://swfis.amu.edu.pl/?page_id=1696

Wybrane rejestracje na przedmioty mogą odbywać się również na platformie ul.amu.edu.pl (np. seminaria). Informacja o wybranej platformie rejestracji będzie dostępna w ogłoszeniach o rejestracjach na stronie Wydziałowej.