FAQ - Pytania i odpowiedzi

Jakie mam hasło do USOS i poczty studenckiej/pakietu Office?
Hasło do poczty studenckiej i innych usług informatycznych UAM to hasło, które używaliście jako kandydaci na studia w Systemie Internetowej Rekrutacji. Po przyjęciu na studia hasło jest automatycznie przekierowane na systemy studenckie. W przypadku problemów z logowaniem postępuj zgodnie z instrukcją pierwszego logowania.

Jak zmienić hasło do USOS/poczty studenckiej/pakietu Office?
W przypadku problemów z logowaniem postępuj zgodnie z instrukcją pierwszego logowania.

Jak zapisać się na przedmioty?
Na przedmioty studenci rejestrują się za pomocą systemu USOSweb lub UL. Informacje o rejestracjach i wszystkie niezbędne instrukcje dostępne są na stronie internetowej w zakładce Organizacja studiów
Proponujemy, aby przed przystąpieniem do rejestracji zapoznać się z programami studiów dostępnymi na stronie, które zawierają wykaz wszystkich obowiązkowych zajęć w ramach danego kierunku i specjalności.

Jak zmienić grupę zajęciową?
Jeśli rejestracja jest jeszcze aktywna (otwarta), studenci mogą zmieniać grupy w ramach przedmiotów (w ramach limitu miejsc w grupie). Jeśli nie ma takiej możliwości technicznej, studenci zgłaszają wniosek o zmianę grupy do osoby zajmującej się ich specjalnością  w BOS (obecnie zmiana grupy dokonywana jest tylko w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach za zgodą właściwego Prodziekana).

Co to jest moduł podań USOS?
Każdy student ma możliwość złożenia podania, np. o przedłużenie sesji czy o IOS w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu USOSweb. Jeśli podanie występuje w module podań dodać przecinek student nie drukuje i nie wypełnia podania, otrzymuje odpowiedź od właściwego Prodziekana w systemie USOSweb. Niezbyt zrozumiałe jest to zdanie. Podania dostępne są w systemie USOSweb w zakładce Dla studentów > Podania.

Co to jest UL?
UL.AMU.EDU.PL to strona, na której (obok USOSweb) tworzone są również poszczególne rejestracje dla studentów. Są to rejestracje w formie żetonowej – student otrzymuje określoną liczbę żetonów, które wykorzystuje w trakcie aktywnej rejestracji.

Kto prowadzi moje sprawy w BOS?
Zespół Biura Obsługi Studentów – TOK STUDIÓW zajmuje się poszczególnymi specjalnościami na Wydziale. Podział dostępny jest na stronie.