Poczta studencka, USOSweb

Poczta studencka – jest oficjalną pocztą służącą do korespondencji w sprawach uczelnianych

Logowanie do Office 365https://login.microsoftonline.com (lub na stronie office.com)
Przy logowaniu należy podać studencki adres e-mail w postaci: nazwa_użytkownika@st.amu.edu.pl

Hasło do Office 365 jest takie samo, jak do pozostałych usług dostępnych w ramach konta studenckiego (np. do USOSweb)

W przypadku problemów z logowaniem postępuj zgodnie z instrukcją pierwszego logowania:
https://www.office365.amu.edu.pl/pierwsze_logowanie.htm

Więcej informacji:
https://www.office365.amu.edu.pl/

Przekierowanie poczty na inny adres e-mail:
https://www.office365.amu.edu.pl/files/przekazywanie_poczty_office365.pdf

USOSweb:
https://usosweb.amu.edu.pl/
przy logowaniu należy podać nazwę użytkownika (czyli to, co znajduje się przed @ w studenckim adresie mailowym: nazwa_użytkownika@st.amu.edu.pl) lub ew. numer PESEL