Data wydarzenia: -

Konferencja inaugurująca Program „Szkoła Pozytywnych Relacji”

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane wspieraniem dobrostanu psychicznego wszystkich uczestniczek/uczestników polskiego systemu oświaty do udziału w Konferencji inaugurującej Program „Szkoła Pozytywnych Relacji”, która odbędzie się 20 listopada 2024 r. na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Honorowy Patronat nad konferencją objęli: Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, Wojewoda Wielkopolski Pani Agata Sobczak oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak.

Cele konferencji oraz Programu „Szkoła Pozytywnych Relacji”:

  • Przedstawienie osobom pracującym w polskim systemie oświaty (nauczyciele/ki, dyrekcja, psycholodzy/żki szkolni/e, pedagodzy/żki szkolni/e) wiedzy nt. koncepcji Internal Family Systems Richarda Schwartza (IFS).
  • Inspirowanie osób uczestniczących w Konferencji/Programie do rozwijania tzw. Jakości „Ja” u nich samych oraz uczniów/uczennic z którymi pracują, poprzez stosowanie koncepcji IFS w praktyce.

Opłaty:

W przypadku dokonania opłaty do 15.09.2024 koszt wynosi 200,00 zł

W przypadku dokonania opłaty po 15.09.2024 koszt wynosi 250,00 zł

Opłaty prosimy dokonywać na konto bankowe:

Santander 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903

w tytule przelewu proszę wpisać = imię i nazwisko osoby uczestniczącej oraz numer subkonta /KN001020/

Konferencja ma charakter inspiracyjno-szkoleniowy, w związku z tym jest możliwość ubiegania się o finansowanie całego kosztu usługi konferencyjnej ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli (art. 70a. KN).

Miejsce obrad:

Wydział Studiów Edukacyjnych UAM, ul. Szamarzewskiego 89, Poznań

W ramowym planie Konferencji proponujemy:

  1. Warsztaty (każda osoba uczestnicząca może wziąć udział w dwóch wybranych przez siebie formach).
  2. Sesje wykładowe.
  3. Networking umożliwiający nawiązanie kontaktów pomiędzy osobami, zainteresowanymi koncepcją IFS.

Opis założeń Programu „Szkoła Pozytywnych Relacji” znajduje się w pliku „Komunikat”.

Rekrutacja:

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza online: https://forms.office.com/e/HprLvwbGUd lub przesłanie wypełnionego formularza w wersji Word (dostępny poniżej w załącznikach) na adres tomasz.junczyk@amu.edu.pl

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu:

mgr Stefaniya Abbasova: stefaniya.abbasova@amu.edu.pl / tel. 509 793 694

dr Tomasz Juńczyk: tomasz.junczyk@amu.edu.pl / tel. 608 453 021

Serdecznie zapraszamy!

Rada programowa

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Komunikat.pdf 13.06.2024 Mikołaj Czajkowski
PDF
Pobierz PDF Komunikat.pdf(200.1 KB)
Formularz zgłoszeniowy.doc 13.06.2024 Mikołaj Czajkowski
DOC
Pobierz DOC Formularz zgłoszeniowy.doc(988.0 KB)
Skład Rady Programowej.pdf 13.06.2024 Mikołaj Czajkowski
PDF
Pobierz PDF Skład Rady Programowej.pdf(198.6 KB)
Program konferencji inaugurującej.pdf 17.06.2024 Mikołaj Czajkowski
PDF
Pobierz PDF Program konferencji inaugurującej.pdf(223.6 KB)