Fakultety II stopień 2022-2023

ZESTAWIENIE FAKULTETÓW na rok akademicki 2022/2023 zatwierdzone na Radzie Programowej  08.02.2022 r. /08.03.2022 r.
studia stacjonarne II stopień II rok (15 godzin konwersatorium)
Lp.Nazwisko i imięFakultetSemestr zimowy 
1.drKasperek-Golimowska Ewa                                                                                                             (Samo)POMOC  w osiąganiu „dobrego życia”,czyli o tym co robić, aby czuć się dobrze, zgodnie z zaleceniami psychologii pozytywnejczwartek 16.45-18.15 II poł.sem s.101
2.drBarańska MagdalenaAbsolwent na rynku pracyczwartek 16.45-18.15 II poł.sem s.308
3.drRondalska DorotaUregulowania prawne pracy nauczycieli, wychowawców i pedagogów ulicznych (street workers)środa 18.30-20.00 I poł.sem s.308
4.drRatajczak PaulinaZrozumieć siebie i innych. Warsztat w ujęciu teorii analizy transakcyjnejczwartek 16.45-18.15 II poł.sem.s.020
5.dr
dr
Rondalska Dorota
Perska-Gradowska Paulina
Warsztaty programów penitencjarnych. Od studium programów gotowych do konstruowania własnychczwartek 16.45-18.15 II poł.sem.s.010
6.mgrKowalewska-Kasperek KamilaMetodyka nauczania na III etapie edukacyjnym uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualnądla DUx-SA poniedziałek 16.45-18.15 II poł.sem.s.308
7.prof. dr hab.Żołądź-Strzelczyk DorotaDawne zabawy i zabawki dziecięcewtorek 18.30-20.00 I poł.sem s.507
8.prof. dr hab.Piotr StępniakPrzestępczość nieletnich – zjawisko i regulacje prawne wtorek 16.45-18.15 I poł.sem s.010
9.prof.dr hab. Stępniak PiotrWspółczesne nurty i kierunki w kryminologiiponiedziałek 18.30-20.00 II poł.sem s.113
10.prof.UAM dr hab.Hejwosz-Gromkowska DariaProblemy i wyzwania współczesnego uniwersytetu poniedziałek 16.45-18.15 II poł.sem s.507
11.prof.UAM dr hab.Głowacka-Sobiech EdytaKobiecość i męskość w perspektywie historycznejwtorek 16.45-18.15 I poł.sem s.512
12.prof.UAM dr hab.Głowacka-Sobiech EdytaMetodyka zuchowa w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu początkowymwtorek 16.45-18.15  II poł.sem s.512
13.prof. dr hab.Żołądź-Strzelczyk DorotaŻycie codzienne dziecka w dawnej Polscewtorek 16.45-18.15 I poł.sem s.507
14.dr
dr
Rondalska Dorota
Perska-Gradowska Paulina
Mediacje jako alternatywna metoda rozwiązywania konfliktówczwartek 18.30-20.00 II poł.sem s.010