Wolontariat

Siedziba:VOLONTARIO
Wydziałowe Centrum Wolontariatu "VOLONTARIO"
ul. Międzychodzka 5, pokój 303
60-371 Poznań
tel. 61 829 22 58

Adres do korespondencji:
Wydziałowe Centrum Wolontariatu "VOLONTARIO"
ul. Międzychodzka 5, pokój 303
60-371 Poznań

Opiekun WCW Volontario ze strony WSE:
prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak
e-mail: kinga.kusza@amu.edu.pl
aktualny dyżur: przejdź


ZARZĄD

Prezeski:
Alicja Jackowiak
e-mail: alijac1@st.amu.edu.pl
tel. 887 286 501 

Weronika Dura
e-mail: werdur@st.amu.edu.pl
tel. 501 899 168


VOLONTARIO to Wydziałowe Centrum Wolontariatu działające na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 2005 roku. Motto kierujące naszymi działaniami jest bardzo proste - ”Nic nie muszę, ale chcę.”

Nasi wolontariusze biorą udział we wspaniałej przygodzie- stają przed nowymi wyzwaniami, a jednocześnie mają okazję do zawarcia nowych znajomości, rozwijania swoich zainteresowań i zdobywania nowych doświadczeń, potrzebnych w przyszłej pracy pedagoga. Bycie jedną z osób tworzących zespół „Volontario” daje zawsze wiele satysfakcji. Jesteśmy otwarci na wszystkich ludzi, którzy czują, że praca wolontariusza to coś dla nich i razem z nami chcą zrobić coś dobrego dla innych. Czekamy na was w naszym pokoju 303, gdzie w czasie dyżurów wolontariuszy na każdego gościa czeka nie tylko herbata, ale przede wszystkim okazja do rozmowy i wspólnego działania.

Celem naszego wolontariatu jest nie tylko udzielanie wszelkiej pomocy ludziom potrzebującym jej i rozpowszechnianie postawy bezinteresownej troski o drugiego człowieka. Ważne dla nas jest to, by rozwijać wrażliwość studentów na życie społeczne, łączyć ludzi chętnych do pomocy na rzecz innych z odpowiednimi organizacjami i instytucjami oraz wyzwalać chęci do działania. Umożliwiamy także studentom zdobycie doświadczenia przydatnego w późniejszej pracy poprzez dawanie szansy indywidualnego rozwoju, nabywania określonych umiejętności, realizacji własnych zainteresowań oraz ukazywanie specyfiki pracy w przeróżnych instytucjach. Współpracujemy ze szkołami podstawowymi, świetlicami szkolnymi i socjoterapeutycznymi, przedszkolami oraz wszelkiego rodzaju placówkami opieki całkowitej - domami dziecka, rodzinnymi domami dziecka czy pogotowiami rodzinnymi.

Oprócz pomocy stałej, organizujemy wiele imprez cyklicznych i okolicznościowych. Są to np. Andrzejki organizowane dla dzieci z wybranych świetlic socjoterapeutycznych czy Dzień Dawcy Szpiku. Naszą dumą są coroczne Wiosenne Rajdy "Studenci Dzieciom" dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych województwa wielkopolskiego oraz imprezy noworoczne dla seniorów i osób z niepełnosprawnością w Szamotułach. Bierzemy udział w ogólnopolskich akcjach, takich jak Szlachetna Paczka oraz Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Współpracujemy z wieloma fundacjami i stowarzyszeniami: Wolontariat Wielkopolski, Komitet Ochrony Praw Dziecka, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Fundacja na Niebiesko i innymi. Z wielkim sukcesem nasi wolontariusze zaangażowali się w stworzoną przez naszą uczelnię inicjatywę Kolorowego Uniwersytetu, promującego wśród dzieci ze szkół podstawowych ideę połączenia nauki i dobrej zabawy.

Umożliwiamy także młodym ludziom udział w wielu warsztatach i szkoleniach. Nasi wolontariusze brali udział m.in. w szkoleniach dotyczących praw dziecka, pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także warsztat dotyczący prawidłowej komunikacji. Z każdym dniem nasze doświadczenie pogłębia się, staramy się bowiem o rozwój naszych kompetencji, kontaktów i dokonań. Potrzebujemy ludzi gotowych do działania i wykazujących się inicjatywą. Zapraszamy do nas wszystkich - zarówno tych, którzy pomocy potrzebują, jak i tych, którzy chcą jej udzielać.

Przekonaj się, że warto!