Zakład Socjologii Edukacji

Pracownicy Zakładu prowadzą badania między innymi  z następujących obszarów: selekcyjna i socjalizacyjna funkcja edukacji, stratyfikacja społeczna a edukacja, edukacja i nierówności społeczne, społeczno-kulturowe (re)konstrukcje płci, problemy władzy w edukacji i poprzez edukację, współczesne zjawiska kulturowe (szczególnie z perspektyw krytycznej), filozofia edukacji, pedagogika porównawcza, kultura popularna a tożsamość młodzieży, społeczne funkcje szkolnictwa wyższego.

The Department’s key research area include: selection and socialization in education, stratification and education, education and social inequalities, socio-cultural (re)constructions of gender, issues of power in education and through education, various phenomena in the contemporary culture (mainly from the critical perspective), philosophy of education, comparative education, the role of popular culture in the identity construction and social functions of higher education