Laboratorium Promocji Zdrowia i Psychoterapii

W Laboratorium Promocji Zdrowia i Psychoterapii prowadzone są badania i analizy oscylujące wokół edukacyjnych, terapeutycznych i społecznych dyskursów wokół funkcjonowania człowieka w zdrowiu i chorobie. Działalność naukowa, dydaktyczna skupia się na wybranych aspektach funkcjonowania człowieka w różnych okresach życia z perspektywy psychopedagogicznej oraz wsparciu środowisk wychowawczych (rodziców, nauczycieli, terapeutów) poprzez udostępnienie im wiedzy, dostępu do badań. Laboratorium współpracuje z polskimi jak również zagranicznymi naukowcami oraz praktykami z ośrodków naukowych i zawodowych w Polsce.

The Psychotherapy and Health Promotion Laboratory undertakes the research and analysis concerning educational, therapeutical and social discourses of functioning persons in health and illness. The research and teaching activity focuses on selected aspects of functioning person in different life periods from the psychopedagogical perspectives and supporting educational settings (parents, teachers, therapeutics) throughout knowledge and research provision. The Laboratory cooperates with Polish as well as foreign academics and professionals.