• Wręczenie dyplomu członka zagranicznego NANP

  Ukrainy dla Dziekan WSE UAM i przewodniczącej KNP PAN prof. Agnieszki Cybal-Michalskiej

 • „W zwykłych słowach wielka moc!"

  Druga edycja Konkursu na utwór dla dzieci

 • Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2022 i 2021

  Pedagogika i Pedagogika Specjalna na WSE - najlepszy wybór!

 • Prorektor UAM prof. Zbyszko Melosik

  doktorem honoris causa ChAT

Zbliżające się wydarzenia na UAM