• Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2023

  Pedagogika i Pedagogika Specjalna na WSE - najlepszy wybór!

 • Michał Klichowski i Agnieszka Kruszwicka

  autorami artykułu w jednym z czasopism Nature Portfolio

 • Prof. Agnieszka Cybal-Michalska wyróżniona

  medalem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

 • DR MIROSŁAW RADOŁA

  wyróżniony nagrodą Praeceptor Laureatus

Zbliżające się wydarzenia na UAM