Data publikacji w serwisie:

XI Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny

Szanowni Państwo!

W imieniu środowiska Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz społeczności Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu przedstawiamy założenia XI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego, który odbył się w dniach 20-22. września 2022 r. w Poznaniu pod hasłem Przesilenie. Budujmy lepszy świat w sobie i pomiędzy nami.

Gospodarzem Zjazdu był Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Powierzenie organizacji Zjazdu Koleżankom i Kolegom z Poznania jest wyrazem uznania ze strony środowiska Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego dla wiodącej roli Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w rozwoju tożsamości polskiej pedagogiki, a także trwałego zaangażowania licznych pracowników Wydziału na rzecz umacniania pozycji i rozwoju Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

XI Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny, podobnie jak i poprzednie Zjazdy organizowane regularnie przez polskie środowisko pedagogiczne, postawił sobie za cel zmierzenie się ze szczególnie palącymi problemami współczesności, zarówno krajowymi, jak i globalnymi, które oddziałują na kulturę we wszystkich jej wymiarach, szczególnie zaś w wymiarze edukacyjnym. Poprzez gotowość do podejmowania tych problemów, jako pedagodzy, pokazujemy, że trzymamy rękę na pulsie współczesnej kultury i angażujemy się, poprzez prowadzenie badań naukowych oraz dzielenie się ich wynikami, w docieranie do źródeł tych problemów oraz proponowanie ich racjonalnych rozwiązań. Ta wielka naukowa wymiana, która miała miejsce w Poznaniu, była okazją – jakże potrzebną po ponad dwuletnim okresie ograniczeń spowodowanych pandemią COVID-19 – do spotkania pedagożek i pedagogów ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce, odnowienia koleżeńskich relacji oraz wzajemnego potwierdzenia znaczenia naszej naukowej i społecznej misji.

Problematykę XI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego, jako najważniejszego wydarzenia naukowego w trzyletnich kadencjach władz PTP dookreśla lista tytułów dziesięciu Sekcji.

1. Przesilenie. Kręgi kryzysów kontekstów edukacji – wyzwania dla pedagogiki

2. Człowiek i społeczeństwo w obliczu wyzwań przesilenia – szanse i zagrożenia

3. Polityka edukacyjna, szkoła, wychowanie, opieka – w stronę zaangażowania w stwarzanie lepszego świata

4. Przesilenie – myśl metateoretyczna i metodologiczna w pedagogice

5. Tożsamość, wspólnota, przestrzeń moralna – rozumieć, budować i podejmować odpowiedzialność za (swój) świat

6. Wielokulturowość, pluralizm wartości i przemiany kultury współczesnej

7. Rynek pracy, kariera zawodowa i wychowawcza funkcja pracy – ku społeczeństwu przyszłości

8. Misja, posłannictwo i służebność Uniwersytetu

9. Pedagogika wobec negatywnych zjawisk społecznych, zagrożeń i zachowań patologicznych

10. Pedagogika i edukacja wobec czynników sprawstwa ludzkiego losu w dobie przesilenia cywilizacyjnego i globalnych kryzysów

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony zjazdowej:  https://zjazdpedagogiczny2022.pl

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Apel XI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego.pdf 30.09.2022 Mikołaj Czajkowski
PDF
Pobierz PDF Apel XI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego.pdf(470.1 KB)
Appeal of the 11th National Pedagogical Convention 4.10.2022 Mikołaj Czajkowski
PDF
Pobierz PDF Appeal of the 11th National Pedagogical Convention(447.1 KB)
Letter-of-the-NANP-of-Ukraine.pdf 5.10.2022 Mikołaj Czajkowski
PDF
Pobierz PDF Letter-of-the-NANP-of-Ukraine.pdf(273.9 KB)