Zespół interwencji

Zespół do spraw interwencji kryzysowej jest to organ powołany przez Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych, którego celem jest działanie na rzecz społeczności akademickiej Wydziału Studiów Edukacyjnych.

Zespół do spraw interwencji  podejmuje działania w następujących obszarach:
- konsultacje w zakresie mediacji/rozwiązywania konfliktów,  których nie udało się rozstrzygnąć przy udziale opiekuna roku, opiekuna praktyk, kierownika zakładu/specjalności
- udzielanie wsparcia w sytuacjach kryzysowych, których nie udało się rozwiązać przy udziale opiekuna roku, opiekuna praktyk, kierownika zakładu/specjalności
- wypracowywanie strategii i procedur postępowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych na Wydziale Studiów Edukacyjnych

W skład Zespołu do spraw interwencji wchodzą:
prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak – Przewodnicząca
prof. dr hab. Piotr Stępniak
prof. UAM dr hab. Waldemar Segiet
prof. UAM dr hab. Danuta Kopeć
prof. UAM dr hab. Hanna Kubiak
prof. UAM dr Katarzyna Waszyńska
dr Joanna Kozielska
dr Joanna Szłapińska
dr Bożena Kanclerz
dr Magdalena  Sadowska
mgr Karolina Domagalska-Nowak
mgr Syma Marta Al Azab-Malinowska

Do Zespołu  można kierować sprawy bezpośrednio na adres mailowy: wsparcie@amu.edu.pl