Wydziałowe Studium Doktoranckie

Przed przystąpieniem do wypełniania formularzy i przed złożeniem dokumentów proszę zapoznać się z klauzulą informacyjną, która dostępna jest w linku RODO DOKTORANCI.

Prodziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych ds. doktoranckich:

Prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik
ul. Szamarzewskiego 89,  pokój 206 bud. D lub pokój 38 bud. AB  
60-568 Poznań
Telefon: 61 829 21 51 lub 61 829 20 50
agnieszka.gromkowska-melosik@amu.edu.pl

  • nadzór nad organizacją procesu dydaktycznego i organizacją studiów doktoranckich na Wydziale
  • opieka nad doktorantami Wydziału
  • nadzór nad jakością kształcenia w ramach studiów doktoranckich
  • nadzór nad funkcjonowaniem systemu USOS w ramach studiów III stopnia

Obsługa administracyjna studiów doktoranckich na Wydziale Studiów Edukacyjnych:
mgr Marzena Wodzińska
ul. Szamarzewskiego 89 bud. D,  pokój 401
60-568 Poznań
tel. 61 829 23 92
marzena.wodzinska@amu.edu.pl

Obsługa administracyjna przewodów doktorskich na  Wydziale Studiów Edukacyjnych:
mgr Magdalena Ryżewska
ul. Szamarzewskiego 89 bud. D,  pokój 119
60-568 Poznań
tel. 61 829 21 44
magdalena.ryzewska@amu.edu.pl

Sekretariat Zakładów/Pracowni/Laboratoriów:
Sylwia Porada
ul. Szamarzewskiego 89 bud. D,  pokój 203
60-568 Poznań
tel. 61 829 21 68
sylwia.porada@amu.edu.pl

Katarzyna Ziętkowiak
ul. Szamarzewskiego 89 bud. D,  pokój 203
60-568 Poznań
tel. 61 829 23 41
katarzyna.zietkowiak@amu.edu.pl