OgłoszeniaSTYPENDIUM IM. DR JANA KULCZYKA  
DLA STUDENTÓW UAM
W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

Stypendia im. dra Jana Kulczyka przyznawane są studentom i doktorantom UAM  za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniana jest również sytuacja materialna kandydatów.

Osoby zainteresowane składają dokumenty wyłącznie w formie elektronicznej,
przesyłając je do Pani Prodziekan WSE prof. UAM Kingi Kuszak na adres e-mailowy kinga.kuszak@amu.edu.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 listopada 2022 r.
w tytule maila wpisując "Stypendium im. dr Jana Kulczyka dla studentów UAM - 2022/2023".
Aplikacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Komplet dokumentów, które powinni złożyć studenci:
1. Podanie do Kapituły Stypendiów dr. Jana Kulczyka.
2. CV ze zdjęciem, maksymalnie 2 strony formatu A4.
3. Wniosek o stypendium / Application form (formularze poniżej) 
(dostępne również na stronie internetowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  (www.amu.edu.pl)
i na stronie internetowej Fundacji UAM www.fundacja.ppnt.poznan.pl).
4. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (formularz poniżej).

Wniosek o stypendium wersji PL
Jan Kulczyk Scholarship Application Form
Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych
Regulamin stypendiów im. dr. Jana Kulczyka
Procedura stypendium


STYPENDIUM IM. DR JANA KULCZYKA  
DLA STUDENTÓW UAM - OBYWATELI UKRAINY
W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

Celem programu jest wsparcie studentów z Ukrainy znajdujących się w trudnej sytuacji politycznej, społecznej i ekonomicznej. Spośród najlepszych studentów UAM pochodzących z Ukrainy (średnia ocen min. 4,5) Kapituła wyłoni 15 Laureatów.

Osoby zainteresowane składają dokumenty wyłącznie w formie elektronicznej,
przesyłając je do Pani Prodziekan WSE prof. UAM Kingi Kuszak na adres e-mailowy kinga.kuszak@amu.edu.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 listopada 2022 r.
w tytule maila wpisując "Stypendium im. dr Jana Kulczyka dla studentów UAM - obywateli Ukrainy - 2022/2023".
Aplikacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty (1. oraz 3.-5.)
dostępne są do pobrania na stronie internetowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
i na stronie internetowej Fundacji UAM www.fundacja.ppnt.poznan.pl):

1. Podanie do Kapituły Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka,
2. CV ze zdjęciem, maksymalnie 2 strony formatu A4,
3. Wniosek o stypendium / Application form
4. Oświadczenie do celów rozliczeniowych / Statement for tax purposes
5. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (formularz poniżej).