Data publikacji w serwisie:

Stella Junior 2024 na WSE - oferta krótkich mobilności na uczelnie zagraniczne dla studentów i doktorantów!

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu (wszystkich lat, kierunków, specjalności) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, zainteresowanych wyjazdem na uczelnie zagraniczne w ramach mobilności w Stella Junior Programme w 2024 roku do kontaktu mailowego i spotkań w ramach dyżurów (w styczniu, lutym i marcu 2024).

Zasady programu:

 • Mobilność powinna być zrealizowana w języku angielskim lub hiszpańskim (kastylijskim).
 • Czas trwania mobilności: min. 10 dni
 • Czas realizacji programu: od końca lipca do grudnia 2024
 • Dofinansowanie: 400 euro
 • Wyniki konkursu: czerwiec / lipiec 2024
 • Student/doktorant zobowiązany jest złożyć aplikację online wraz z Koordynatorem Wydziałowym;

Dokumenty potrzebne do aplikacji:

 • CV zgodnie ze wzorem Europass
 • Zaświadczenie o studiowaniu
 • Kopia dowodu / paszportu
 • Wykaz ocen z poprzedniego semestru wraz ze wskazaną średnią ocen
 • Deklaracja o odpowiedzialności

Zapraszam do kontaktu! Zainteresowanym opowiem o programie, odpowiem na wszystkie pytania i pomogę przygotować aplikację.

Koordynator Wydziałowy ds. Stella Programme in CGU:

dr Michalina Kasprzak – michalina.kasprzak@amu.edu.pl

Dyżury: https://wse.amu.edu.pl/dla-pracownika/pracownicy-wydzialu2/nauczyciele-akademiccy/kasprzak-michalina,-dr