e-Learning

Narzędzia udostępnione nauczycielom i studentom przez UAM:

Zachęcamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami:

Odpowiedzi na pytania / Zalecenia metodyczne / Dokumentowanie przeprowadzonych zajęć zdalnych / Wymagania techniczne / Aplikacje wspomagające prowadzenie zajęć zdalnych / Ograniczenia infrastruktury


Rekomendacja dotycząca przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w trybie zdalnym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu