Zmiany terminów zajęć - studia niestacjonarne

KIERUNEKPRZEDMIOTPROWADZĄCY DATA
ODWOŁANYCH
ZAJĘĆ
INFORMACJE O ODRABIANIU ZAJĘĆ
 wszystkie zajęciadr Joanna Sikorska08.06.2024Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony ze studentami
 wszystkie zajęciadr Joanna Szłapińska20.04.2024Zajęcia odwołane z powodu choroby. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony ze studentami.