prof. UAM dr hab.Edyta Głowacka-Sobiech

Zakład Historii Wychowania

Link do kanału spotkań w aplikacji MS Teams - przejdź

Dyżury w semestrze letnim :
środa godz. 11:30-13:00


UWAGA:

Dr hab. prof. UAM Edyta Głowacka - Sobiech (ur. 1972), polska historyczka, pedagożka i filolożka romańska, autorka i współredaktorka książek oraz artykułów z zakresu historii wychowania, historii harcerstwa oraz historii kobiet. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Szczecińskiego. Obecnie pracuje w Zakładzie Historii Wychowania na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM. Prywatnie mama Weroniki, kociara i frankofilka.
1997 – magisterium na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu w zakresie specjalności archiwistycznej i nauczycielskiej (promotor prof. Antoni Czubiński), temat pracy: „Wielka czystka w Związku Radzieckim w latach 1934-1938”;
2001- doktorat Nauk Humanistycznych na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu w zakresie pedagogiki (promotor prof. dr hab. Wiesław Jamrożek), temat pracy: „Życie i działalność pedagogiczna Olgi i Andrzeja Małkowskich – twórców polskiego skautingu”;
2014 – uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w zakresie pedagogiki na podstawie dorobku i pracy: „Harcerstwo w Polsce w latach 1944-1990”;
2017- stanowisko profesora nadzwyczajnego WSE UAM
2018- uzyskanie tytułu zawodowego licencjata na kierunku filologia w specjalności filologia romańska z językiem obcym do wyboru (promotor dr hab. Pierre-Frédéric Weber), temat pracy: „L’éducation et l’égalité dans l’enseignement de l’histoire en France”.

Publikacje książkowe
Twórcy polskiego skautingu – Olga i Andrzej Małkowscy (Poznań 2003), Harcerstwo w Polsce w latach 1944-1990 (Poznań 2013) oraz współautorka monografii Niegodne historii? O nieobecności i stereotypowych wizerunkach kobiet w świetle podręcznikowej narracji historycznej w gimnazjum (z I. Chmurą – Rutkowską i I. Skórzyńską, Poznań 2015). Redaktorka prac: Mężczyzna w rodzinie i społeczeństwie – ewolucja ról w kulturze polskiej i europejskiej (z J. Gulczyńską, Poznań 2010) Historia ludzi. Historia dla ludzi. Krytyczny wymiar edukacji historycznej (z I. Chmurą – Rutkowską i I. Skórzyńską, Kraków 2013), Wielkopolska i Wielkopolanie w dziejach polskiej edukacji (z K. Kabacińską – Łuczak, Poznań 2017); Niepamięć wojny. Europa Środkowo – Wschodnia w X/XXI wieku (z J. Budzińską i B. Jonda, Poznań 2017)

Wybrane artykuły
1. Od niepodległości do… Kobiety w historii Polski 1918 – 1989 [w:]  Co Betty Friedan dziś mówi kobietom. Szkice, eseje i komentarze z kręgi gender studies, pod red. A. Wachowiak i I. Skórzyńskiej, Wydawnictwo OR TWP w Szczecinie, Szczecin 2013, ss. 75 – 114 [współautorki: Iwona Chmura-Rutkowska, Izabela Skórzyńska];
2. „Niegodne historii”. O nieobecności kobiet w dziejach w kontekście analiz wybranych podręczników do nauki historii w Polsce, „Sensus Historiae” 2013, nr 4, ss. 47 -70 [współautorki: Iwona Chmura-Rutkowska, Izabela Skórzyńska];
3. Jakiej historii nam dzisiaj potrzeba? [w:] Historia ludzi. Historia dla ludzi. Krytyczny wymiar edukacji historycznej, pod red. I. Chmury – Rutkowskiej, E. Głowackiej – Sobiech i I. Skórzyńskiej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013, ss. 11-21 [współautorki: Iwona Chmura-Rutkowska, Izabela Skórzyńska];
4. Historia szkolna. Historia kobiet? [w:] Gender w podręcznikach. Projekt badawczy, pod red. I. Chmury-Rutkowskiej, M. Dudy, M. Mazurek I A. Sołtysiak-Łuczak, t. 1, Fundacja Feminoteka, Warszawa 2016, ss. 324-367; [współautorki: Iwona Chmura-Rutkowska, Izabela Skórzyńska];
5. On the stereotype of the Great War as a source of women’s emancipation in the contemporary Polish history textbooks for junior high schools, « Cahiers d’Histoire Culturelle : Genre, Femmes et Guerre Perspectives européennes sur la Grande Guerre », Direction et présentation Christine de Gemeaux, 2016, nr 27, ss. 173 – 194 ; [współautorki: Iwona Chmura-Rutkowska, Izabela Skórzyńska];
6. The critical orientation in research on historical school narrative and its relation with the history of women, “Journal for Critical Education Policy Studies”, ed. Dave Hill, Volume 15 Number 1 – March 2017, ss. 136 – 154; [współautorki: Iwona Chmura-Rutkowska, Izabela Skórzyńska];
7. Wielkopolskie harcerstwo – geneza i początki działalności [w:] Wielkopolska i Wielkopolanie w dziejach polskiej edukacji. Księga jubileuszowa z okazji 50 – lecia Zakładu Historii Wychowania na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pod red. E. Głowackiej – Sobiech I K. Kabacińskiej – Łuczak, Poznań 2017, ss. 349 – 358;
8. Dziewczyny wojenne, Polki przeklęte, zapomniane świadkinie historii [w:] Niepamięć wojny. Europa Środkowo-Wschodnia w XX/XXI wieku, pod red.: Głowacka-Sobiech Edyta, Budzińska Justyna, Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Poznań 2017), ss. 357-366;
9. Edukacja równościowa w odniesieniu do płci w nauczaniu historii we Francji – wstęp do dyskusji, [w:] Horyzonty I perspektywy edukacji równościowej, pod red. Piekarski Grzegorz, Sałapata Marta Anna, Wydawnictwo Naukowe Katedra (Gdańsk 2018), ss. 31-48;
10. Użycia i nadużycia wobec pamięci i historii. Przypadek harcerstwa i „Kamieni na szaniec” w odniesieniu do zmian w nauczaniu historii, [w:] Pamięć i miejsce. Perspektywa społeczno-edukacyjna, pod red. Mendel Maria, Theiss Wiesław, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego (Gdańsk 2019), ss. 93-103;
11. Zapomniane uczone Uniwersytetu Poznańskiego; doc. Dr hab. Wisława Knapowska-nauczycielka i historyczna (7.06.1889-8.05.1956), „Studia Edukacyjne” 2018, nr 50, ss. 151-158;
12. Unworthy of History? On the Absence and Stereotypical Images of Women Scientists in Light of the Historical Narrative in Middle and Secondary School Textbooks, “Studia Edukacyjne” 2019/53, ss. 117-142; [współautorki: Iwona Chmura-Rutkowska, Izabela Skórzyńska];
13. „Od posłuszeństwa do wolności”. Tradycje antywolnościowe i kultura opresji szkoły, „Rocznik Pedagogiczny” 2019, t. 42, ss. 73-83;
14. “Deleted–Repeated” or Textbook Strategies for Telling the History of Women's Emancipation in the Time of Educational Change in Poland, [w:] Comparative Perspectives on School Textbooks Analyzing Shifting Discourses on Nationhood, Citizenship, Gender, and Religion Editors: Hildebrandt-Wypych, Dobrochna, Wiseman, Alexander W. (Eds.), Palgrave Macmillan 2021; [współautorki: Iwona Chmura-Rutkowska, Izabela Skórzyńska];

Linki zewnętrzne:
https://archiwum.rp.pl/artykul/1071794-Pozytywistka-i-romantyk-zauroczeni-Polska-i-soba.html
https://www.facebook.com/ZycieUniwersyteckieMiesiecznik/posts/3815453781854628
https://uniwersyteckie.pl/nauka/o-molestowaniu-przy-okazji-dnia-kobiet
https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/person/view/5e7092f1878c28a04739f96a/current
https://natropie.zhp.pl/?s=&autor=Edyta+G%C5%82owacka-Sobiech
https://ja-nauczyciel.pl/news/nauczycielki-emancypantki-wislawa-knapowska/
http://onepoznan.pl/entuzjastki-pedagogiki-i-edukacji-herstoryczny-kalendarz/
http://ptpn.poznan.pl/aktualnosci/poznanski-sposob-na-niepodleglosc-ii-rzeczpospolita
http://www.archpan.poznan.pl/gdy-nauka-jest-kobieta/
Życia Uniwersyteckie 2018/11; 2019/5

Problematyka badawcza, zainteresowania naukowe:
Zainteresowania naukowe ogniskują się wokół metodologii historii, historii wychowania XIX i XX wieku, charyzmatycznych wychowawców/wychowawczyń oraz pedagogów/pedagożek, dziejów organizacji dziecięco – młodzieżowych ze szczególnym uwzględnieniem historii polskiego skautingu (harcerstwo), dziejów i edukacji kobiet, nauczania historii (analizy podręczników), szkolnictwa w krajach francuskojęzycznych, dziejów kształcenia specjalnego i historii najsłabszych oraz szeroko pojętej tematyce genderowej w dziejach (kobiety naukowczynie, studentki w historii).

Projekty, współpraca krajowa i międzynarodowa
Współautorka (z dr hab. I. Chmurą – Rutkowską) projektu i publikacji kalendarza Entuzjastki pedagogiki i edukacji (Poznań 2017-2018). (Współ-) Opiekunka Koła Naukowego Edukacji Równościowej „Emancypacja”. Współtwórczyni, kierowniczka i wykonawczyni projektów: „Niegodne historii”. O nieobecności i stereotypowych wizerunkach kobiet w świetle podręcznikowej narracji historycznej w gimnazjum (NCN N N108 188340, 2011-2015),  Mądrość, odwaga i entuzjazm. Pierwsze uczone Uniwersytetu Poznańskiego 1919-1939 (Fund_Akcja UAM). Członkini Rady Programowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Płcią i Tożsamością Kulturową UAM. Członkini Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Zespołu Rektorskiego „Gdy Nauka jest Kobietą” oraz Rady Naukowej „Harcerstwa. Rocznika Naukowego Muzeum Harcerstwa”. Współpracuje ze Stowarzyszeniem „Ja, Nauczyciel’ka”.

Seminaria magisterskie i licencjackie
Fakultety: Kobiecość i męskość w perspektywie historycznej, Metoda zuchowa w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu początkowym
Historia kształcenia specjalnego
Historia historii wychowania i pedagogiki specjalnej

Edyta Głowacka-Sobiech, Prof.

Pedagogue, historian, a graduate of Roman studies. Research interests: methodology of history, history of education in the 19th and 20th centuries, charismatic educators, history of Polish scouting, history of women's education, history didactics, education in Francophone countries and gender issues; contact in French, English and Italian; e-mail: egs@amu.edu.pl