Data publikacji w serwisie:

Zaproszenie do udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Strefa projektów edukacyjnych i społecznych”

Koła Naukowe Edukacji Międzykulturowej, Studenckie Koło Naukowe Kreatywnego Rozwoju Aktywności Młodzieży „KRAM” oraz Studenckie Koło Naukowe „Socialis” KULTURA - JEDNOSTKA - PŁEĆ zapraszają do udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji STREFA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I SPOŁECZNYCH, która odbędzie się 18 kwietnia 2023 r. na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Głównym celem wydarzenia jest umożliwienie wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie tworzenia i realizacji projektów edukacyjnych oraz społecznych, aktywizujących społeczności lokalne w Polsce. Do udziału w Konferencji zapraszamy społeczność akademicką, jak również pracowników instytucji edukacyjnych i społecznych oraz organizacji pozarządowych.

Integralną część Konferencji stanowi prezentacja dobrych praktyk - projektów, będących przykładami inicjowania zmian na rzecz środowiska lokalnego.

Wyrażamy głęboką nadzieję, iż zaprezentowane w trakcie wystąpień projekty edukacyjne i społeczne będą stanowić inspirację dla studentów, doktorantów oraz absolwentów UAM do rozwijania swoich zainteresowań oraz pasji, podejmowania podobnych inicjatyw oraz wdrażania autorskich pomysłów w celu zmiany otaczającej rzeczywistości.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w Konferencji prosimy przesłać formularz rejestracyjny do 03.04.2023 r. (link znajduje się załączonym w Komunikacie). Szczegółowe informacje na temat wydarzenia są dostępne po linkiem:

http://strefaprojektow.amu.edu.pl/

KOMUNIKAT

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Komunikat-nr-1-z-LINKIEM-2023.pdf 16.03.2023 Mikołaj Czajkowski
PDF
Pobierz PDF Komunikat-nr-1-z-LINKIEM-2023.pdf(422.4 KB)