Data publikacji w serwisie:

Wielkopolski Kurator Oświaty, dr Igor Bykowski na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM

Wielkopolski Kurator Oświaty, dr Igor Bykowski na zaproszenie Pani Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, prof. dr hab. Agnieszki Cybal – Michalskiej 18 czerwca 2024 r. wziął udział w Radzie Dyscypliny Pedagogika.

W spotkaniu uczestniczyli również:

Prorektor ds. relacji z otoczeniem społecznym, prof. dr hab. Zbyszko Melosik,

Prodziekani: prof. dr hab. Magdalena Piorunek, prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik, prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak, prof. UAM dr hab. Waldemar Segiet oraz nauczyciele akademiccy.

Pan dr Igor Bykowski, jako absolwent WSE został entuzjastycznie przyjęty w murach uczelni. Nie zabrakło też odniesień do czasów studenckich.

Wielkopolski Kurator Oświaty przedstawił koncepcję realizacji zadań EMPATYCZNEGO nadzoru pedagogicznego, zaprezentował kluczowe zmiany jakie nastąpiły w Kuratorium Oświaty w Poznaniu w okresie 100 dni od powołania go na urząd. Przedstawił też plany na najbliższe miesiące.

Wśród zamierzeń, które już udało się zrealizować dr Igor Bykowski wymienił powołanie: Zespołu ds. Przyjaznej Edukacji, Zespołu ds. Przestrzegania Praw i Obowiązków Uczniów, Mediacji i Równości, Zespołu ds. Kształcenia Zawodowego. W planach jest wyłonienie Wizytatora ds. edukacji włączającej, Wizytatora ds. równości, Wizytatora ds. wspomagania młodych (nowych) dyrektorów. W Kuratorium Oświaty w Poznaniu trwają przygotowania do Wielkopolskiego Hackathonu Oświatowego.

Wielkopolski Kurator Oświaty przekonywał, że słowo „nadzór” i „empatia” nie muszą się wykluczać. Podkreślił, że choć kontroli w nadzorowanych placówkach nie da się uniknąć, to działania wizytatorów koncentrują się wokół wspomagania szkół.

Niezwykle inspirującym punktem spotkania była dyskusja. Uczestnicy zadawali pytania, przedstawiali też propozycje rozwiązań uzupełniających wdrażaną koncepcje nadzoru. Dzielili się na forum swoim doświadczeniem badawczym oraz dydaktycznym. Dostrzeżono wiele obszarów wymagających współdziałania Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM.

Dziękując Panu dr. Igorowi Bykowskiemu za wizytę, Pani Dziekan prof. dr hab. Agnieszka Cybal – Michalska zwróciła uwagę na moc synergii w realizacji działań na rzecz wielkopolskiej oświaty.

Tekst: Maria Janeczko-Janicka

Fotografie: Krzysztof Bytow (za uprzejmą zgodą autora)