Data publikacji w serwisie:

WAŻNE Informacja o zamianie w rozkładach zajęć

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy, że w nawiązaniu do  Zarządzeniea nr 183/2021/2022 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 8 marca 2022 roku w semestrze zimowym w celu realizacji zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów wprowadzono co następuje:

- 26 styczeń 2023 (czwartek) i 2 luty 2023 (czwartek) odbędą się zajęcia przewidziane w planie zajęć na piątek

- 1 luty 2023 (środa) odbędą się zajęcia przewidziane w planie zajęć na poniedziałek

- 3 luty 2023 przeznacza się do dyspozycji wykładowców i studentów np. na odrobienie zajęć dydaktycznych