Data publikacji w serwisie:

VI konferencja z cyklu Poznańskie Forum Lifelong Learning

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na VI konferencję z cyklu Poznańskie Forum Lifelong Learning. Tegoroczne forum będzie miało szczególny charakter, będziemy także świętować Jubileusz Profesor Ewy Solarczyk-Ambrozik.

Jubileusz jest okazją nie tylko do pogłębienia refleksji nad tematami podejmowanymi przez Jubilatkę, ale także do spotkania osób z różnych ośrodków realizujących badania w obszarze andragogiki. Integrowanie środowiska badaczy zainteresowanych szeroko rozumianą edukacją dorosłych było jedną z intencji powołania Forum. Dlatego w tym roku szczególnie serdecznie zapraszamy na to dwudniowe spotkanie poświęcone namysłowi nad różnorodnymi aspektami dorosłości i uczenia się przez całe życie.

Tegoroczne spotkanie odbędzie się w terminie 12-13 maja 2022. Temat wiodący to Człowiek dorosły w zróżnicowanych kontekstach życia. Zapraszamy do dyskusji i wymiany myśli wokół takich zagadnień jak:

  1. Człowiek dorosły wobec szans i wyzwań rozwojowych
  2. Kariera – praca – edukacja
  3. Edukacja jako element inkluzji społecznej

Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem

Prorektora UAM ds. relacji z otoczeniem gospodarczym,

Szkoła Nauk Społecznych - prof. dra hab. Zbyszko Melosika,

Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM

prof. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej oraz

Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego

Uprzejmie prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa poprzez wypełnienie oraz przesłanie formularza rejestracyjnego do 30 kwietnia 2022 roku. Formularz znajduje się pod linkiem:

https://forms.office.com/r/GQRQJYSsWE

Uprzejmie prosimy o dokonanie opłaty konferencyjnej do 30 kwietnia 2020 roku.

Opłata konferencyjna wynosi 400zł (Opłata nie obejmuje kosztów noclegu).

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe UAM:
Santander Bank Polska S.A. 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903, w tytule przelewu podając numer subkonta /KN000779/ z dopiskiem VI Forum LLL

Będzie nam niezmiernie miło gościć Państwa
Komitet Organizacyjny Konferencji Jubileuszowej