Data publikacji w serwisie:

Uroczystość wręczenia dyplomu członka zagranicznego NANP Ukrainy dla Dziekan WSE UAM i przewodniczącej KNP PAN prof. Agnieszki Cybal-Michalskiej

17 stycznia 2023 r. odbyła się bardzo ważna dla społeczności naszego Wydziału uroczystość. W uznaniu dorobku naukowego, zaangażowania w rozwój i promocję nauk pedagogicznych, przyczyniania się do konsolidowania środowisk KNP PAN i NANP Ukrainy, sekretarz naukowa NANP Ukrainy prof. Swietłana Sysojewa wręczyła dyplom członka zagranicznego NANP Ukrainy Dziekan WSE UAM i przewodniczącej KNP PAN prof. Agnieszce Cybal-Michalskiej.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością i okolicznościowym słowem dostojni goście JM Rektor UAM prof. Bogumiła Kaniewska i Prorektor UAM ds. relacji z otoczeniem społecznym i Kierownik Szkoły Nauk Społecznych, prof. Zbyszko Melosik.Gratulujemy Pani Dziekan. Życzymy dalszych sukcesów w realizacji planów i zamierzeń naukowych.