Data publikacji w serwisie:

Uroczyste posiedzenie Rady Dyscypliny Pedagogika - Jubileusz Prof. Andrzeja Ćwiklińskiego

Na Wydziale Studiów Edukacyjnych, 18 czerwca br. odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Dyscypliny Pedagogika dla upamiętnienia Jubileuszu Urodzin prof. Andrzeja Ćwiklińskiego oraz w uznaniu jego zasług za wieloletnią pracę i służbę na rzecz Wydziału i Uniwersytetu.

Uroczyste posiedzenie Rady Dyscypliny otworzyła Pani Dziekan prof. Agnieszka Cybal – Michalska, która odniosła się do działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej prof. Andrzeja Ćwiklińskiego. Z uznaniem podkreśliła nieprzerwaną i długoletnią służbę Jubilata (trwającą od 1980 roku) na rzecz społeczności akademickiej Wydziału i Uczelni.

Wystąpienie prof. Zbyszko Melosika, prorektora UAM, zawierało wątki biograficzne prof. Andrzeja Ćwiklińskiego, który w latach 2008-2016 pełnił funkcję prodziekana WSE ds. studiów doktoranckich oraz wydawniczych.

Odniesienia do czasu, trwania i przemijania, w kontekście akademickiej biografii znalazły się w wystąpieniu prof. Waldemara Segieta, prodziekana WSE oraz Kierownika Zakładu Dydaktyki Ogólnej. Podkreślił wagę i znaczenie konsekwentnej działalności w pracy naukowej oraz życiu Jubilata.

Słowa okolicznościowej refleksji oraz podziękowania były udziałem licznie zebranych Członkiń i Członków Rady Dyscypliny oraz zaproszonych gości.

W końcowej części uroczystego posiedzenia, wystąpił prof. Andrzej Ćwikliński. Skierował wyrazy wdzięczności dla minionych jak i obecnych władz dziekańskich, słowa pamięci dla profesorów, wykładowców, pracowników administracji Wydziału.

Muzyczny akcent wybrzmiał podczas koncertu w wykonaniu prof. Katarzyny Sadowskiej i dr Marty Kędzia.

Po pełnych wzruszeń wystąpieniach, Pani Dziekan zamknęła uroczyste posiedzenie Rady Dyscypliny Pedagogika, którego ważną częścią była pamięć i wdzięczność.