Data publikacji w serwisie:

Studentki i pracownice Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Letniej Szkole w Marburgu!

W dniach 28.08. - 01.09.2023 w Marburgu w Niemczech odbyła się Lenia Szkoła pod hasłem „Teaching for Sustainable Development”. Miała ona miejsce w ramach projektu LiMa (International teacher education at the University of Marburg), w którym Wydział Studiów Edukacyjnych UAM działa od 2021 roku.

Brały w niej udział studentki Martyna Grońska oraz Natalia Rudnicka z Wydziału Studiów Edukacyjnych oraz pracownice: prof. UAM, dr hab. Daria Hejwosz-Gromkowska, dr Celina Czech-Włodarczyk, dr Dobrochna Hildebrandt-Wypych i dr Lucyna Myszka-Strychalska. Podczas tych kilku dni odbywały się zajęcia wykładowe, terenowe oraz grupowe. Głównym tematem były Sustainable Development Goals (SDGs), czyli Cele Zrównoważonego Rozwoju.  Zaproszeni goście i gościnie m.in. Dr. Antje Brock, Dr. Alexander Büssing, Prof. Dr. Marco Rieckmann poruszali niezwykle ciekawe tematy poświęcone: roli emocji w nauczaniu odnośnie globalnego ocieplenia, mediom społecznościowym i zmianom klimatu oraz kompetencjom i transformacjom związanym z ESD. Po każdym z paneli, uczestnicy mieli możliwość udziału w dyskusjach, podczas których dzielili się inspirującymi spostrzeżeniami i przemyśleniami. Oprócz wykładów miały miejsce warsztaty, podczas których przedstawione zostały praktyczne zastosowania idei zrównoważonego rozwoju w nauczaniu. Warsztaty odnoszące się do zagadnień znaczenia różnic kulturowych oraz ruchu dla holistycznego rozwoju człowieka, reprezentując Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, przeprowadziły prof. UAM, dr hab. Daria Hejwosz-Gromkowska, dr Celina Czech-Włodarczyk i dr Dobrochna Hildebrandt-Wypych. Z kolei podczas sesji posterowej dr Lucyna Myszka-Strychalska zaprezentowała plakat na temat zadań stawianych przed edukacją po pandemii COVID-19.

Do międzynarodowego przedsięwzięcia LiMa zaproszeni byli także studenci, nauczyciele oraz wykładowcy z Serbii, Portugalii, Francji i Niemiec. Dzięki temu uczestnicy Letniej Szkoły mieli możliwość globalnego oglądu problemów, wspólnego poszukiwania rozwiązań oraz wymiany doświadczeń i spostrzeżeń płynących z wielu źródeł i krajów.

W programie Letniej Szkoły oprócz zajęć ukierunkowanych na intensywną naukę i dyskusje, znalazł się także czas na aktywności zogniskowane wokół integracji przybyłych gości. Wśród nich można wskazać między innymi takie punkty programu jak zwiedzanie malowniczego miasta Marburg i Wydziałów Uniwersytetu (Matematycznego, Chemicznego Biologicznego) oraz wspólna kolacja.

Lenia Szkoła w Marburgu, niewątpliwie, dla każdego była czasem na refleksje, naukę, poznawanie nowych ludzi i miejsc oraz poszerzanie swoich horyzontów poznawczo-kulturowych.