Data publikacji w serwisie:

Spotkanie naukowców z ponad 20 krajów w ramach akcji COST (CA17114: YOUNG-IN) na WSE UAM (27-28.06.2022)

Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zorganizował spotkanie członków akcji COST Action CA 17114, pt.: „Transdisciplinary solutions to cross sectoral disadvantage in youth” (YOUNG-IN), realizowanej w latach 2018-2023. W dwudniowym wydarzeniu (27-28 czerwca 2022 roku) udział wzięło ponad 40 badaczy i badaczek, reprezentujących niemal 30 ośrodków badawczych z 23 krajów.

Pierwszego dnia (27.06.2022) uczestnicy akcji mieli możliwość poznania Kampusu Morasko, gdyż obrady toczyły się na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, dzięki gościnności i życzliwości jego pracowników, a przede wszystkim Dziekana – prof. UAM dra hab. Andrzeja Stelmacha. W tym dniu badacze i badaczki uczestniczyli w kilku spotkaniach, w tym Core Group Meeting oraz Working Groups Meetings opracowując rezultaty projektowe i dalsze plany działań akcji YOUNG-IN, w której Polskę reprezentuje m.in. dr Mateusz Marciniak z WSE. W czasie spotkań sześciu grup roboczych do ich dyspozycji był równolegle Media Corner, w którym wykonano zdjęcia oraz nagrano krótkie wywiady i dyskusje. Było to możliwe dzięki udostępnieniu studia filmowego WNPiD. Pierwszy dzień obrad zakończył się spacerem tematycznym po Poznaniu.

Drugiego dnia (28.06.2022) obrady przeniosły się na Kampus Ogrody UAM. Na Wydziale Studiów Edukacyjnych odbyło się spotkanie zamknięte (MCM5) Zarządu grupy YOUNG-IN, a następnie otwarta konferencja naukowa: “International Conference on YOUNG-IN findings “(Dis)advantaged youth - studies, contexts, solutions”. Konferencję otworzyły: Przewodnicząca akcji COST YOUNG-IN – prof. Anu Toots z Uniwersytetu w Tallinie (Estonia) oraz Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu – prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska. Wystąpienia podzielone były na trzy sesje plenarne. W pierwszych dwóch reprezentanci i reprezentantki wszystkich grup roboczych (Working Groups) przedstawili wyniki realizowanych dotychczas badań i projektów. Następnie odbyła się trzecia sesja plenarna, z wystąpieniami młodych badaczy i badaczek z WSE oraz panelem dyskusyjnym z udziałem przedstawicieli i przedstawicielek kilku instytucji, w tym lokalnych – poznańskich, działających na rzecz młodzieży. W załączeniu prezentujemy szczegółowy program spotkania, konferencji oraz krótką fotorelację z wydarzenia.

Składamy serdeczne podziękowania za życzliwe przyjęcie uczestników i uczestniczek akcji pracownikom WSE, którzy wspierali nas na każdym etapie organizacji wydarzenia oraz pracownikom WNPiD za gościnne przyjęcie nas w murach swojego Wydziału. Szczególne podziękowania kierujemy na ręce Dziekan WSE – prof. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej oraz Dziekana WNPiD – prof. UAM dr hab. Andrzeja Stelmacha. Dziękujemy również członkom i członkiniom Komitetu Programowego i Organizacyjnego, zaproszonym gościom i wszystkim słuchaczom za cenne głosy w dyskusji nad sytuacją młodzieży w różnych kontekstach.

W imieniu Komitetu Programowego i Organizacyjnego wydarzenia,

dr Mateusz Marciniak i dr Michalina Kasprzak

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Program-final-COST-28.06.2022.pdf 15.07.2022 Mikołaj Czajkowski
PDF
Pobierz PDF Program-final-COST-28.06.2022.pdf(3.4 MB)
COST-MCM5-meeting-AGENDA-Poznan-27_28-June-final.pdf 15.07.2022 Mikołaj Czajkowski
PDF
Pobierz PDF COST-MCM5-meeting-AGENDA-Poznan-27_28-June-final.pdf(544.9 KB)