Data publikacji w serwisie:

Seminarium Naukowe „Podobieństwa i różnice w nauczaniu i organizacji edukacyjnej struktury akademickiej w Meksyku i Polsce”

W dniu 5.12.2023 roku w sali 508 na Wydziale Studiów Edukacyjnych odbyło się seminarium naukowe “The similarities and differences in the specifics of teaching and the organization of the educational academic structure in Mexico and Poland”.

Podczas seminarium doszło do wymiany akademickich doświadczeń przedstawicieli z Uniwersytetu w Guadalajarze i Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu m.in. dotyczących struktury administracyjnej i edukacyjnej obu uniwersytetów, przykładowych programów nauczania, oferty praktyk pedagogicznych, aktywności studenckiej i realizowanych dotąd projektów międzynarodowych. W wydarzeniu wzięli udział pracownicy naukowi, administracyjni oraz studenci. Prelekcje wygłaszane były w językach angielskim i hiszpańskim.

Podczas wydarzeń towarzyszących, reprezentantka Uniwersytetu w Guadalajarze uczestniczyła w spotkaniach z pracownikami administracyjnymi i naukowymi, a także w zajęciach prowadzonych w języku angielskim oraz wygłosiła wykład dla studentów pedagogiki.

W imieniu komitetu naukowego i organizacyjnego seminarium dziękujemy wszystkim za czynny udział w wydarzeniu. Zapraszamy do krótkiej fotorelacji.

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
2023-program-seminarium-FINAL.pdf 15.01.2024 Mikołaj Czajkowski
PDF
Pobierz PDF 2023-program-seminarium-FINAL.pdf(196.1 KB)