Data publikacji w serwisie:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr Waldemara Wierzby

Dziekan i Rada Naukowa Dyscypliny Pedagogika

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Waldemara Wierzby

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Pielęgnowanie tradycji i wartości Poznańskiego zapisanych w polszczyźnie Wielkopolan przez nauczanie dzieci i młodzieży szkół podstawowych

Promotor:

prof. UAM dr hab. Marek Budajczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Recenzenci

Prof. US dr hab. Urszula Chęcińska (Uniwersytet Szczeciński),

Prof. dr hab. Cezary Jan Obracht-Prondzyński (Uniwersytet Gdański

Obrona odbędzie się dn. 08.11.2023 roku o godz. 11.00, sala 508
Wydział Studiów Edukacyjnych,
ul. Szamarzewskiego 89, Poznań

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Uniwersyteckiej.