Data publikacji w serwisie:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr Syma Marta Al Azab-Malinowska

Dziekan i Rada Naukowa Dyscypliny Pedagogika

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Symy Marty Al Azab-Malinowska

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Językowe obrazy rodziny w narracjach rodziców. Studium dynamiki znaczeń

Promotor: prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Recenzenci dr hab. Anna Józefowicz (Uniwersytet w Białymstoku)

Prof. UMCS dr hab. Teresa Parczewska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Obrona odbędzie się dn. 25.09.2023 roku o godz. 10.30, sala 508        

Wydział Studiów Edukacyjnych,

ul. Szamarzewskiego 89, Poznań

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Uniwersyteckiej.