Data publikacji w serwisie:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr Marii Magdaleny Stec

Dziekan i Rada Naukowa Dyscypliny Pedagogika
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza


zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr Marii Magdaleny Stec


Tytuł rozprawy doktorskiej:
Zastosowanie metody Wideotreningu Komunikacji w usprawnianiu porozumiewania się rodziców z dziećmi o zaburzonym rozwoju

Promotor:

prof. dr hab. Andrzej Twardowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Recenzenci:

prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)
prof. UZ dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk (Uniwersytet Zielonogórski)


Obrona odbędzie się dn. 23.10.2023 roku o godz. 12.00, sala 508
Wydział Studiów Edukacyjnych,
ul. Szamarzewsiego 89, Poznań
Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Uniwersyteckiej.