Data publikacji w serwisie:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr Małgorzaty Swędrowskiej

Dziekan i Rada Naukowa Dyscypliny Pedagogika
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza


zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr Małgorzaty Swędrowskiej


Tytuł rozprawy doktorskiej:
Czytanie wrażeniowe jako aktywna metoda w programie edukacji wczesnoszkolnej

Promotor: prof. UAM dr hab. Małgorzata Kabat (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Promotor pomocniczy: dr Justyna Strykowska-Nowakowska

Recenzenci:
prof. dr hab. Roman Leppert (Uniwersytet Kazimierz Wielkiego w Bydgoszczy)

prof. dr hab.  Alicja Ungeheuer-Gołąb (Uniwersytet Rzeszowski)


Obrona odbędzie się dn. 23.11.2023 roku o godz. 11.00, sala 508
Wydział Studiów Edukacyjnych,
ul. Szamarzewskiego 89, Poznań
Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Uniwersyteckiej.