Data publikacji w serwisie:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr Karolina Domagalska-Nowak

Dziekan i Rada Naukowa Dyscypliny Pedagogika
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza


zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr Karoliny Domagalskiej-Nowak


Tytuł rozprawy doktorskiej:
Formy wsparcia edukacyjnego dzieci polskich imigrantów w norweskiej szkole

Promotor: prof. UAM dr hab. Aleksandra Boroń (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu)
Promotor pomocniczy: prof. UAM dr hab. Daria Hejwosz-Gromkowska
Recenzenci:
Prof. UZ dr hab. Inetta Nowosad (Uniwersytet Zielonogórski)
prof. UMK dr hab Agnieszka Wałęga (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Obrona odbędzie się dn. 11.04.2024 roku o godz. 10.00, sala 508
Wydział Studiów Edukacyjnych,
ul. Szamarzewskiego 89, Poznań
Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz na
BIP UAM.