Data publikacji w serwisie:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr Jonasz Pawlaczyk

Dziekan i Rada Naukowa Dyscypliny Pedagogika
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza


zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr Jonasza Pawlaczyka


Tytuł rozprawy doktorskiej:
Młodzi dorośli w dobie cyfryzacji. Wyzwania współczesności

Promotor: prof. dr hab. Stanisław Dylak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Promotor pomocniczy: dr Grażyna Barabasz
Recenzenci:
Prof. dr hab Beata Przyborowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Ks. Prof. UR dr hab. Janusz Miąso (Uniwersytet Rzeszowski)
Prof. dr hab. Henryk Mizerek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Obrona odbędzie się dn. 08.04.2024 roku o godz. 11.30, sala 508
Wydział Studiów Edukacyjnych,
ul. Szamarzewskiego 89, Poznań
Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz na
BIP UAM.