Data publikacji w serwisie:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr Iman Fahoum

Dziekan i Rada Naukowa Dyscypliny Pedagogika

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Iman Fahoum

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Promoting Meaningful Learning among Teachers Based on School Curriculum Adaptation in Context of Building a School Learning Community

Promotor: prof. dr hab. Stanisław Dylak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Recenzenci

Prof. Beata Przyborowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Prof. Henryk Mizerek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Obrona odbędzie się dn. 06.11.2023 roku o godz.14.00, sala 508        
Wydział Studiów Edukacyjnych,
ul. Szamarzewskiego 89, Poznań

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Uniwersyteckiej.